PL
EN

ENERGY GLOBE NATIONAL AWARD

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku został uhonorowany nagrodą Energy Globe National Award 2015, za realizację i koordynację krajowego projektu POIG.01.01.02-00-016/08 „Modelowe kompleksy agroenergetyczne ….”, jako jednego  z ponad 1500 najlepszych projektów ekologicznych ze 177 krajów na świecie.

Kierownikiem projektu był prof. Jan Kiciński, wraz z liderami grup tematycznych z kilku ośrodków w kraju: dr inż. G. Żywicą, dr inż. E. Ihnatowiczem (z IMP PAN),   prof. J. Gołaszewskim (z UWM w Olsztynie), prof. M. Kułażyńskim (z Pol. Wrocławskiej) oraz dr inż. T. Golcem (z  Inst. Energetyki).

Uznanie ekspertów i międzynarodowego jury Instytut i zespoły realizatorów zdobyły za opracowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu, w tym zwłaszcza za opracowanie prototypu małej  domowej mikrosiłowni kogeneracyjnej  ORC z czterema  wariantami mikroturbin parowych i trzema  wariantami  kotłów wielopaliwowych, za rozwiązania dotyczące  bioreaktorów fermentacyjnych i utylizacyjnych  nowego typu, układów ogniw paliwowych SOFC sprzężonych z układem zgazowania biomasy czy wreszcie   prototypów małych siłowni wiatrowych i pikoturbin niskospadowych.

Nagroda ta jest  obecnie jedną z najbardziej znanych i prestiżowych nagród ekologicznych.
Do nagrody zgłaszane są projekty z całego świata, służące zachowaniu i ochronie naszych zasobów naturalnych lub wykorzystujące energię odnawialną. Celem nagrody jest zaprezentowanie udanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju szerokiej społeczności i pokazanie, że dla wielu naszych problemów związanych z ochroną środowiska istnieją już dobre rozwiązania, możliwe do zaimplementowania w innych częściach świata.

Certyfikat ENERGY GLOBE jest międzynarodowym znakiem rozpoznawczym dla działających na kierunku zrównoważonego rozwoju.

DO GÓRY