PL
EN

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla Zespołu IMP PAN

Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne. W skład zespołu weszli: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, dr hab. inż. Adam Cenian, dr hab. inż. Piotr Lampart, mgr inż. Piotr Litwin, mgr inż. Marek Laskowski.

dyplom

Temat nad którym pracował zespół to „Nowe technologie dla małoskalowej i rozproszonej  energetyki w Autonomicznych Regionach Energetycznych” – opracowanie nowoczesnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej  lub ciepła z odnawialnych źródeł energii, a także opracowanie zasad funkcjonowania Autonomicznych Regionów Energetycznych (ARE).

Zakres opracowania obejmuje analizę techniczną i ekonomiczną pracy wzorcowej minisiłowni kogeneracyjnej umożliwiającej wykorzystanie lokalnych źródeł biomasy, biogazu oraz gazu ziemnego. Miniturbina oraz turbina parowa zasilane energią pochodzącą ze spalania biomasy, połączone są z układem silników spalinowych zasilanych gazem ziemnym lub biogazem. Całość złożona z czterech modułów tworzy minisiłownię o mocy elektrycznej do kilku MW i mocy cieplnej do kilkunastu MW, zlokalizowaną w ARE i umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w zależności od lokalnych potrzeb oraz istniejących warunków surowcowych i pogody. Elastycznemu i racjonalnemu wykorzystaniu różnych źródeł energii służy też metoda Kogeneracji, opracowana przez autorów wniosku.

Uruchomienie lokalnych minisiłowni inspiruje lokalne środowiska do prac nad budowanie lokalnych biogazowni i nowoczesnych metod utylizacji odpadów przemysłowych lub rolniczych. Ponadto w opracowanym systemie ARE łatwo będą mogły powstawać nowoczesne systemy kontroli i regulacji racjonalnego zużywania energii tzw. Smart Gridy.

Zaletą lokalnych minisiłowni kogeneracyjnych jest również ich opłacalność ekonomiczna oraz znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery (m. in. CO2, siarki oraz pyłów), w porównaniu z emisjami produkowanymi w obecnym systemie ciepłowniczym i energetycznym. Uruchomienie lokalnych minisiłowni wpływa także na wzrost sprawności systemu grzewczego w rejonie, tworzy dodatkowe zyski przedsiębiorstw energetycznych oraz pobudza aktywność lokalnej społeczności w zakresie produkcji, przetwórstwa oraz utylizacji biomasy.

Wzorcowa lokalna minisiłownia, bazująca na pomyśle i rozwiązaniach nagrodzonego Zespołu, jest obecnie wdrażana w miejscowości Żychlin (woj. Łódzkie) w ramach Zadania 4 Programu Strategicznego "Nowoczesne Technologie Energetyczne".

foto   foto

Relacja z uroczystości

Zespół do spraw nagród, Lipiec 2012.

DO GÓRY