PL
EN

Ośrodek Hydrodynamiki

Alicja Krystyna Krella
Alicja Krystyna Krella
 • Informacje szczegółowe
  O1 - Kierownik
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  dr hab. inż.
  Stanowisko:
  Kierownik Ośrodka Hydrodynamiki
  Kierownik Zakładu Kawitacji
  Profesor IMP PAN
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 235
  Email:
  Pokój:
  F 219
 • Dane osobiste

  Absolwentka Wydziału Mechanicznego–Technologicznego Politechniki Gdańskiej. Dyplom magisterski w specjalności “metaloznawstwo” uzyskała w roku 1990. Od tego czasu związana z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, który w 2003 roku przyznał jej stopień naukowy doktora nauk technicznych. Obecnie – adiunkt w Pracowni Kawitacji Ośrodka Mechaniki Cieczy IMP PAN. Tematyka ostatnich prac obejmuje: metodykę oceny odporności kawitacyjnej materiałów, analizę oddziały-wania kawitacji na mikrostrukturę materiałów konstrukcyjnych, zastosowanie nanotechnologii do podwyższania odporności kawitacyjnej materiałów, zagadnienia erozji ściernej w środowisku wodnym.

 

Tematyka

Tematyka prac prowadzonych w Ośrodku Mechaniki Cieczy dotyczy badań zjawisk zachodzących w przepływach cieczy oraz przepływach wielofazowych, a także szeroko rozumianych zagadnień aplikacyjnych związanych z projektowaniem oraz analizą (eksperymentalną i numeryczną) układów przepływowych maszyn i urządzeń hydraulicznych.

W skład Ośrodka wchodzą:

Działalność Ośrodka Mechaniki Cieczy

Działalność Ośrodka Mechaniki Cieczy jest dostępna w formie sprawozdań przygotowanych jako dokumenty PDF, obejmuje okres od 2000 roku.

 

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Spis Prac

Spis prac jest dostępny w formacie PDF, obejmuje okres od 2001 roku.

 

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Oferta dla przemysłu

Ośrodek Mechaniki Cieczy jest zaangażowany we współpracę z polską energetyką wodną. W ramach działalności statutowej rozwijamy metody projektowania maszyn i urządzeń hydraulicznych oraz techniki badawcze stanowiące klucz do rozwiązywania szeregu problemów eksploatacyjnych.

Zakres naszej działalności...

DO GÓRY