PL
EN

Zakład Hydroenergetyki

Zakład Hydroenergetyki prowadzi działalność naukowo-badawczą z zakresu:

  • projektowania, eksploatacji i diagnostyki hydraulicznych maszyn wirnikowych (pomp wirowych, turbin wodnych i pompoturbin)
  • modelowania zjawisk niestacjonarnych w przepływach cieczy (przepływy nieustalone w rurociągach - uderzenie hydrauliczne, opływy ciał stałych)
  • doskonalone są metody analizy i projektowania układów przepływowych turbin wodnych i pomp wirowych w oparciu o dwuwymiarowe i trójwymiarowe metody numerycznej mechaniki płynów
  • rozwijane są metody numerycznego przewidywania przebiegu uderzenia hydraulicznego i struktur wirowych, generowanych za opływanymi ciałami stałymi o różnych kształtach
  • Rozwijane są metody i techniki pomiarowe stosowane w badaniach maszyn i urządzeń hydraulicznych, w tym metody pomiaru natężenia przepływu cieczy w konstrukcjach wielkogabarytowych.

o1z1

 

Zakład wykonuje również prace w szerokim zakresie o charakterze utylitarnym na rzecz przemysłu, głównie energetyki wodnej. Są to m.in. badania sprawnościowe turbin wodnych i pomp wirowych wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych, projekty turbin dla małej energetyki wodnej, oceny stanu dynamicznego maszyn hydraulicznych, oceny stanu technicznego elementów przepływowych turbin wodnych wraz z określaniem ich wytrzymałości i żywotności, ekspertyzy techniczne dla energetyki wodnej i innych działów gospodarki związane z ustalaniem przyczyn awarii, przygotowywanie urządzeń do ciągłego pomiaru natężenia przepływu przez turbiny wodne, przygotowywanie dla zewnętrznych klientów stoisk laboratoryjnych do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego.

o1z1

 

  1. Szczegółowy opis badań jest dostępny do pobrania w formacie PDF
  2. Oferta dla przemysłu

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY