PL
EN

Ośrodek Przepływów i Spalania


Struktura Ośrodka

W Ośrodku Przepływów i Spalania prowadzone są badania zjawisk fizycznych dotyczących zagadnień z dziedziny mechaniki płynów i termodynamiki, także z udziałem pola elektrycznego. Mają one naturę badań poznawczych, jak również nakierowane są na wdrożenia w technice. W tej pierwszej grupie badania finansowane są ze środków statutowych (w tym centralnie finansowanych projektów badawczych), zaś w drugiej finansowane są przez przemysł.

W skład Ośrodka wchodzą:

Działalność Ośrodka Przepływów i Spalania

W Ośrodku Przepływów i Spalania badania statutowe prowadzone są w trzech tematach.

Temat pierwszy (O2/T1)

Problemy aeromechaniki, eksploatacji, diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych”, obejmuje trzy zadania szczegółowe:

 • Zadanie 1: Zagadnienia aeromechaniki, eksploatacji i diagnostyki cieplno-przepływowej turbin.

 • Zadanie 2: Przepływy pod- i naddźwiękowe z silnymi oddziaływaniami.

 • Zadanie 3: Badanie przejścia laminarno-turbulentnego w warstwie przyściennej.


więcej »

Temat drugi (O2/T2)

 „Procesy ekologicznego spalania w urządzeniach energetycznych, także z wykorzystaniem biomasy”, obejmuje dwa zadania:

 • Zadanie 1: Modele procesów proekologicznego spalania w urządzeniach energetycznych.

 • Zadanie 2: Transport energii i spalanie w przepływie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

więcej »

Temat trzeci (O2/T3)

 „Problemy cieplno-przepływowe w urządzeniach niskotemperaturowej energetyki cieplnej, także z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” obejmuje zadania:

 • Zadanie 1: Mikrosiłownie na czynniki organiczne.

 • Zadanie 2: Obiegi skojarzone lewobieżne oraz prawobieżne z wykorzystaniem ekologicznych czynników roboczych.

 • Zadanie 3: Zastosowanie procesów elektrohydrodynamicznych oraz nanotechnologii w zagadnieniach cieplno-przepływowych energetyki.

 

więcej »

Raporty z działalności Ośrodka Termomechaniki Płynów

Działalność Ośrodka Termomechaniki Płynów jest dostępna w formie sprawozdań przygotowanych jako dokumenty PDF, obejmuje okres od 2000 roku.

Sprawozdanie z realizacji tematu O2/T3 w roku 2009 pt.: 
Problemy cieplno-przepływowe w urządzeniach niskotemperaturowej (<200 °C) energetyki cieplnej, także z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Prace wyróżnione:

Spis publikacji

Monografie:

 1. Badur J., Rozwój pojęcia energii. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2009, 1260 stron.
 2. Gutkowski K. M., Butrymowicz D., J., Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT Warszawa, 2007, 334 stron, wydanie 2 rozszerzone.
 3. UFAST Experiments – Data Bank”, IMP PAN Publishers, ISBN 978-83- 88237-46-1, 2009.
 4. Unsteady effects in shock wave induced separation”, Springer series – Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design (NNFM114), ISBN 978-3-642-03003-1, 2009.
 5. "Progress in Hybrid RANS-LES Modelling", Springer series – Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design (NNFM 111), ISBN 978-3-64214167-6.
 6. Doerffer P., T. Ochrymiuk, Rządkowski R., Rachwalski J., Kubisz L., "Modelowanie sprzeżeń aerodynamicznych z uwzględnieniem charakterystyk materiałowych", Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2008, ISDN 978-83-88237-36-2.
 7. Jerzy A. Krzyżanowski, Jerzy Głuch,
  "DIAGNOSTYKA CIEPLNO-PRZEPŁYWOWA OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH",
  Wydawnictwo IMP-PAN,Gdańsk 2004, 302 str, ISBN  83-88237-65-9.
 8. Jerzy A. Krzyżanowski,
  "EROZJA ŁOPATEK TURBIN PAROWYCH",
  Wydawnictwo Monograficzne Maszyny Przepływowe, Tom 6, 1991.
 9. Krzyżanowski J., Krzyżanowska M,, 2010,
  Według ojca, według córki-historia rodu,
  Książka: nominat konkursu SZTORM 2010, marzec 2011, nominat i laureat Nagrody Historycznej czasopisma „POLITYKA”, maj 2011.

 

Spis publikacji jest dostępny w formacie PDF, obejmuje okres od 2001 roku:

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY