PL
EN

Zakład Oczyszczania Powietrza i Wody

thunder

Zakład Oczyszczania Powietrza i Wody został wyodrębniony z Zakładu Zastosowań Techniki Plazmowej i Laserowej w roku 2010. Działalność Zakładu koncentruje się wokół:

  1. fizyki i chemii plazmy wyładowań elektrycznych,
  2. zastosowań wyładowań elektrycznych do oczyszczania powietrza i spalin ze szkodliwych zanieczyszczeń gazowych,
  3. zastosowania plazmy wyładowań barierowych w aeronautyce,
  4. zastosowań wyładowań elektrycznych do oczyszczania wody pitnej, morskiej i ścieków.

thunder

Międzynarodowe Sympozjum Elektrohydrodynamiki
23 do 26 września 2012, Gdańsk, Polska

The main objective of the ISEHD series is to promote international cooperation and technological progress based on the interaction between electrical and fluid mechanics phenomena. This reunion is preceded by seven international symposiums held every two to three years in different countries (Canada, Italy, France, Argentina and Malaysia). The last symposium, ISEHD 2009 was held successfully from 25th to 28th March 2009 in University Malaysia Sarawak (UNIMAS) and attracted about 60 presenters. The International Organizing Committee of the ISEHD was headed for a long time by Prof. Jen-Shih Chang, who passed away in February 2011. He was an accomplished scientist in many fields, including electrohydrodynamics. He authored and co-authored hundreds of papers that have become cornerstones of science. Many of the scientific accomplishments of Prof. J.S. Chang are the result of his leadership and broad international cooperation, in both Americas, Asia and Europe. The Members of the International Organizing Committee of the ISEHD 2012 decided to dedicate the Symposium to the memory of Professor Jen-Shih Chang and organize a special session presenting his major contributions in the field of electrohydrodynamics.

Zobacz stronę główną Sympozjum

Poltur

Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0116/17,

Projekt współfinansowany w latach 2018-2021 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".

Celem projektu jest zaprojektowanie, wyprodukowanie i wdrożenie w przepompowni gazu innowacyjnej turbiny parowej o mocy 1 MW, która będzie dopasowana do parametrów pary produkowanej w kotle utylizacyjnym obiegu gazowo-parowego, wykorzystującego ciepło odpadowe z turbiny gazowej.

Wartość projektu: 6.643.591,10 zł
Dofinansowanie: 5.980.735,37 zł

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY