PL
EN

Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii


Tematyka badań

Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii  zajmuje się szerokim spektrum tematów, począwszy od modelowania sondy  Langmuir'a w plaźmie, poprzez opracowywanie nowych metod tworzenia super cienkich warstw dla układów fotowoltaiki, do opracowywania układów sterowania dla pirolizerów biomasy.

Zakład uczestniczy  także w popularyzacji i realizacji idei  wykorzystania źródeł energii odnawialnej w naszym regionie, poprzez organizację konferencji i szkoleń dla przedstawicieli sektora gospodarki rolnej  i  leśnej oraz firm przetwórstwa produktów rolnych.  Działania promocyjno szkoleniowe dot. OZE są realizowane poprzez współdziałanie z innymi zakładami Instytutu Maszyn Przepływowych, Bałtyckim Klastrem Ekoenergetycznym, Politechniką Gdańską, Politechniką Koszalińską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Gdańską Wyższą Szkołą Administracji oraz firmami ENERGA, POMCERT, MöreMaskiner, POLDAN i in.

Podczas XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w dniach 20 – 23 maja 2014 zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii przeprowadził imprezę popularno – naukową pn. „Kręć MOCno”.

Realizacja imprezy została dofinansowana ze środków WFOŚ w Gdańsku, zgodnie z umową nr WFOŚ/D/629/86/2014.

więcej »

Podczas XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w dniach 22 – 25 maja 2013 zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii przeprowadził imprezę popularno – naukową pn. „Oświetlenie ze słońca i wiatru – czyli jak ekologicznie i ekonomicznie oświetlać domowe podwórko”.

Realizacja imprezy została dofinansowana ze środków WFOŚ w Gdańsku, zgodnie z umową nr WFOŚ/D/629/59/2013

solar

20 czerwca 2012 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN odbyło się seminarium IMP PAN - przemysł - SŁONECZNE INNOWACJE 2012.

Organizatorem spotkania był
Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii.

bbf

Miło nam poinformować o zakończonej dużym sukcesem  trzydniowej międzynarodowej konferencji „Baltic Gas Forum” w której uczestniczyło 120 osób w tym 40 gości zagranicznych. Forum to Instytut organizował wspólnie z Politechniką Gdańską i firma POMCERT. W jej otwarciu uczestniczył prof. J. Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Marszałek Senatu RP, Marszałek województwa pomorskiego, przedstawiciele ministerstwa gospodarki i nauki, przedstawiciele biznesu i instytucji finansowych oraz  wielu innych prominentnych  osobistości.

więcej »

DO GÓRY