PL
EN

Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii


Tematyka badań

Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii  zajmuje się szerokim spektrum tematów, począwszy od modelowania sondy  Langmuir'a w plaźmie, poprzez opracowywanie nowych metod tworzenia super cienkich warstw dla układów fotowoltaiki, do opracowywania układów sterowania dla pirolizerów biomasy.

Zakład uczestniczy  także w popularyzacji i realizacji idei  wykorzystania źródeł energii odnawialnej w naszym regionie, poprzez organizację konferencji i szkoleń dla przedstawicieli sektora gospodarki rolnej  i  leśnej oraz firm przetwórstwa produktów rolnych.  Działania promocyjno szkoleniowe dot. OZE są realizowane poprzez współdziałanie z innymi zakładami Instytutu Maszyn Przepływowych, Bałtyckim Klastrem Ekoenergetycznym, Politechniką Gdańską, Politechniką Koszalińską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Gdańską Wyższą Szkołą Administracji oraz firmami ENERGA, POMCERT, MöreMaskiner, POLDAN i in.

Podczas XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w dniach 20 – 23 maja 2014 zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii przeprowadził imprezę popularno – naukową pn. „Kręć MOCno”.

Realizacja imprezy została dofinansowana ze środków WFOŚ w Gdańsku, zgodnie z umową nr WFOŚ/D/629/86/2014.

więcej »

Podczas XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w dniach 22 – 25 maja 2013 zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii przeprowadził imprezę popularno – naukową pn. „Oświetlenie ze słońca i wiatru – czyli jak ekologicznie i ekonomicznie oświetlać domowe podwórko”.

Realizacja imprezy została dofinansowana ze środków WFOŚ w Gdańsku, zgodnie z umową nr WFOŚ/D/629/59/2013

10.11.2017 - 9/NO/1/4.1.4/2017

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Turbina parowa 1 MW zasilana para wodna wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe”, akronim: POLTUR1 w ramach Konkursu_1/4.1.4/2017 PROJEKTY APLIKACYJNE.

  1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
  2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
  4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
  5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC
DO GÓRY