PL
EN

Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii

Adam Cenian
Adam Cenian
 • Informacje szczegółowe
  Zakład/Dział:
  O3/Z5 - Kierownik
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  dr hab. inż.
  Stanowisko:
  Kierownik Zakładu Fizycznych Aspektów Ekoenergii
  Profesor IMP PAN
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 276
  Email:
  Pokój:
 

Tematyka badań

Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii (ZFAE) koncentruje się na szerokim spektrum zagadnień, w tym nanotechnologiach i materiałach funkcjonalnych, ekoenergetyce (produkcji biopaliw: wodoru, biogazu, bioetanolu, etc.; fotowoltaice), gospodarce cyrkularnej, gospodarce odpadami oraz badaniach bionawozów (pofermentu, biokompostu, etc.). Poza tym Zakład prowadzi również badania w zakresie diagnostyki plazmy oraz technologii laserowych.

Obecnie badania prowadzone są w zakresie:

 • nanotechnologii i zaawansowanych materiałów funkcjonalnych,
 • gospodarki cyrkularnej: gospodarki odpadami rolniczymi, spożywczymi i przemysłowymi (w tym tworzyw sztucznych),
 • fermentacji metanowej oraz metod obróbki wstępnej (fizycznej, chemicznej i enzymatycznej),
 • fermentacji alkoholowej z substratów odpadowych,
 • oczyszczania biogazu,
 • odzyskiwania składników pokarmowych pofermentu i przygotowania nawozów/polepszaczy gleby,
 • weryfikacji efektywności agronomicznej poprzez badania szklarniowe i modelowanie rolnośrodowiskowe,
 • bioremediacji mikrobiologicznej zanieczyszczonych gleb i wód (wycieków paliw z wraków statków i zanieczyszczonych jezior),
 • diagnostyki plazmy i techniki laserowej.

ZFAE współpracuje z wieloma znanymi instytutami naukowymi, uniwersytetami oraz przemysłem; kieruje oraz bierze udział w różnych projektach międzynarodowych.

Zakład uczestniczy w popularyzacji i realizacji idei wykorzystania źródeł energii odnawialnej w kraju i na świecie, poprzez organizację konferencji i szkoleń dla przedstawicieli sektora gospodarki rolnej i leśnej oraz firm przetwórstwa produktów rolnych. Działania promocyjno-szkoleniowe dot. OZE są realizowane poprzez współdziałanie z innymi zakładami Instytutu Maszyn Przepływowych i Bałtyckim Klastrem Ekoenergetycznym.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY