PL
EN

Ośrodek Mechaniki Maszyn


Struktura Ośrodka

W Ośrodku Mechaniki Maszyn funkcjonują obecnie trzy zakłady:

Prowadzi badania w dziedzinie dynamiki maszyn, w szczególności cieplnych maszyn przepływowych. Do modelowania rzeczywistych obiektów stosuje modele opracowane na podstawie metody elementów skończonych. Badania koncentrują się wokół zagadnień drgań, wytrzymałości i żywotności elementów konstrukcji turbin parowych (łopatki, tarcze wirnikowe, korpusy). Modele opracowano z uwzględnieniem rzeczywistych warunków pracy obiektów. Zakład opracował oryginalne modele uszkodzonych elementów maszyn (np. z pęknięciami zmęczeniowymi). Ponadto w Zakładzie prowadzone są badania w dziedzinie statyki i dynamiki konstrukcji kompozytowych. Prace te dotyczą kompozytów o sterowalnych własnościach mechanicznych (w których stosowane są elementy wzmacniające z pamięcią kształtu). Prowadzi się także badania dynamiki konstrukcji kompozytowych z typowymi uszkodzeniami (pęknięcia, delaminacje, rozwarstwianie).

Tematyka badawcza Zakładu koncentruje się także wokół zagadnień nieliniowej teorii i analizy numerycznej konstrukcji powłokowych, w tym powłok nieregularnych z defektami materiałowymi. Ponadto prowadzi się badania dynamiki (drgania swobodne, wymuszone i samowzbudne), wytrzymałości układów łopatkowych i wirników turbin parowych z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych. Ostatnim nurtem badań jest modelowanie wieloskalowe i geometryczne ciał stałych z mikrostrukturą, w tym między innymi zagadnienia przemiany martenzytycznej, pękania, tarcia, zużycia i zniszczenia.

Zakład prowadzi działalność naukową z zakresu modelowania oddziaływań dynamicznych zachodzących w podukładach typu: linia wirników- łożyska ślizgowe-podpory-fundament. Opracowane zostały przestrzenne modele wymiany ciepła w węzłach łożyskowych oraz nieliniowe metody opisu drgań takiego układu. Opis nieliniowy umożliwia zastosowanie opracowanych narzędzi do celów związanych z diagnostyką według modelu dużych obiektów energetycznych. Modelowane są defekty w pracy przyjętych obiektów a następnie budowane są relacje typu defekt-symptom. Zakład prowadzi również w szerokim zakresie prace o charakterze utylitarnym na rzecz przemysłu (rozbudowa baz wiedzy systemów eksperckich, obliczenia charakterystyk łożysk antywibracyjnych, analiza stanu dynamicznego różnego rodzaju maszyn wirnikowych).

Zakład koncentruje swoją działalność w dziedzinie aerosprężystości oraz obliczeń strukturalnych maszyn przepływowych i elementów kontrukcji.

Działalność Ośrodka Mechaniki Maszyn

Działalność Ośrodka Mechaniki Maszyn jest dostępna w formie sprawozdań przygotowanych jako dokumenty PDF, obejmuje okres od 2000 roku.

 

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

Spis publikacji

Spis publikacji jest dostępny w formacie PDF, obejmuje okres od 2001 roku:

 

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY