PL
EN

Zakład Dynamiki i Diagnostyki Turbin

Zakład Dynamiki i Diagnostyki Turbin działa w Instytucie pod obecną nazwą od 2014 roku i został utworzony na bazie Zakładu Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych (lata 1998-2014). Kierownikiem Zakładu w latach 1991-2014 był prof. Jan Kiciński.  Historyczna nazwa Zakładu, która obowiązywała od początku funkcjonowania Instytutu (od 1956 roku) to Zakład Elementów Maszyn. Kierownikiem Zakładu był wtedy prof. Tadeusz Gerlach. W 1971 roku Zakład zmienił nazwę na Zakład Mechaniki Tarcia i Smarowania. Ta nazwa obowiązywała do roku 1998.

Głównym Obszarem prac badawczych realizowanych obecnie w Zakładzie Dynamiki i Diagnostyki Turbin jest szeroko pojęta dynamika maszyn przepływowych z uwzględnieniem niekonwencjonalnych systemów łożyskowania. Prace badawcze są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz zaawansowanych modeli numerycznych.

Przedmiotem prac badawczych prowadzonych w Zakładzie są:

  • Modelowanie i analiza oddziaływań dynamicznych
  • Badania eksperymentalne maszyn
  • Energetyka odnawialna

Od wielu lat w Zakładzie pod kierunkiem prof. J. Kicińskiego rozwijane było oprogramowanie w postaci systemu MESWIR, składającego się obecnie z szeregu programów służących do analizy właściwości kinetostatycznych i dynamicznych układów wirujących, z uwzględnieniem nieliniowych właściwości łożyskowania. Aktualnie, oprócz klasycznych łożysk tocznych i ślizgowych w systemie MESWIR można modelować i analizować również łożyska gazowe oraz foliowe.

W Zakładzie Dynamiki i Diagnostyki Turbin wykorzystywana jest nowoczesna baza laboratoryjna. Obejmuje ona Laboratorium Wibrodiagnostyki, Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych ORC oraz Laboratorium Szybkiego Prototypowania. Zakład uczestniczył również w budowie Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie, gdzie w Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych utworzony został zespół stanowisk badawczych mikro-wirników i łożysk.  W każdym z tych laboratoriów wykorzystywane są najnowocześniejsze rozwiązania techniki pomiarowej, zarówno od strony sprzętowej, jaki i zastosowanego oprogramowania.

Zakład prowadzi również prace o charakterze utylitarnym na rzecz przemysłu: badania stanu dynamicznego różnego rodzaju maszyn, wykrywanie przyczyn uszkodzeń i awarii, rozbudowa baz wiedzy systemów eksperckich, obliczenia charakterystyk łożysk, ekspertyzy techniczne itp. Pracownicy Zakładu angażują się również w inne, wymagające specjalistycznej wiedzy przedsięwzięcia techniczne.

DO GÓRY