PL
EN

Ośrodek Energetyki Cieplnej


Struktura i Tematyka

W Ośrodku Energetyki Cieplnej prowadzone są badania wybranych zagadnień aerodynamiki, termodynamiki i procesów wymiany ciepła w urządzeniach energetycznych - turbin parowych, gazowych i ORC oraz układów kogeneracyjnych i poligeneracyjnych w szerokim zakresie mocy. Ośrodek zatrudnia ok. 35 osób i składa się z trzech zakładów:

Prace prowadzone w Ośrodku łączą charakter prac podstawowych i aplikacyjnych. W badaniach numerycznych używamy własnych i komercyjnych programów obliczeniowych. Posiadamy bogato wyposażoną bazę laboratoryjną w IMP PAN oraz w naszej filii - Centrum Badawczym w Jabłonnie.

Poza działalnością statutową pracownicy Zakładu biorą udział i koordynują licznymi projektami badawczymi w tym w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w Zadanie badawcze Nr 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jana Kicińskiego otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne. W skład zespołu weszli: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, dr hab. inż. Adam Cenian, dr hab. inż. Piotr Lampart, mgr inż. Piotr Litwin, mgr inż. Marek Laskowski.

Temat nad którym pracował zespół to „Nowe technologie dla małoskalowej i rozproszonej  energetyki w Autonomicznych Regionach Energetycznych” – opracowanie nowoczesnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej  lub ciepła z odnawialnych źródeł energii, a także opracowanie zasad funkcjonowania Autonomicznych Regionów Energetycznych (ARE).

Współpraca z przemysłem

Ośrodek współpracuje z partnerami przemysłowymi, którym oferujemy:

  • projektowanie i analizę dedykowanych układów poligeneracyjnych,
  • diagnostykę, analizę numeryczną, projektowanie i modernizację układów przepływowych turbin parowych, ORC i gazowych,
  • pomiary cieplno-przepływowe w instalacjach przemysłowych,
  • projektowanie i diagnostykę pomp ciepła, układów produkcji chłodu oraz magazynów energii cieplnej i chłodu,
  • pomiary przepływu gazu w elektrofiltrach. Bardziej szczegółowa oferta przedstawiona jest na stronach poszczególnych zakładów.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY