PL
EN

Ośrodek Energetyki Cieplnej


Struktura i Tematyka

W Ośrodku Energetyki Cieplnej prowadzone są badania wybranych zagadnień aerodynamiki, termodynamiki i procesów wymiany ciepła w urządzeniach energetycznych - turbin parowych, gazowych i ORC oraz układów kogeneracyjnych i poligeneracyjnych w szerokim zakresie mocy. Ośrodek zatrudnia ok. 35 osób i składa się z trzech zakładów:

Prace prowadzone w Ośrodku łączą charakter prac podstawowych i aplikacyjnych. W badaniach numerycznych używamy własnych i komercyjnych programów obliczeniowych. Posiadamy bogato wyposażoną bazę laboratoryjną w IMP PAN oraz w naszej filii - Centrum Badawczym w Jabłonnie.

Poza działalnością statutową pracownicy Zakładu biorą udział i koordynują licznymi projektami badawczymi w tym w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w Zadanie badawcze Nr 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych.

Prime Minister Award

The team of our employees, headed by Director Prof. Kiciński, was granted a first-rank award of Prime Minister for a scientific-technical achievement „New Technologies for Small-Scale Distributed Energy Systems in Autonomous Energy Centres”. The scope of work includes a technical and economic analysis of a model energy centre with a fuel diversity. The whole heat and power system (of electric power up to 10 MWe and heating power up to 25MWt) consists of four modules: biomass-fed ORC and steam turbine cycle, natural gas combustion piston engine and coal boiler. The elaborated system enables high-efficiency cogeneration according to the local demand for heat.

Cooperation with Industry

The Centre cooperates with industrial partners for whom we offer:

  • design and analysis of dedicated poligeneration systems,
  • diagnostics, numerical analysis, design and modernisation of flow systems for steam, ORC and gas turbines,
  • measurement of thermal and flow processes in industrial devices,
  • design and diagnostics of heat pumps, cold production systems and heat storage tanks with phase transformation materials,
  • measurements of gas flows in the electrostatic precipitators.
DO GÓRY