PL
EN

Ośrodek Energetyki Cieplnej

Piotr Lampart
Piotr Lampart
 • Informacje szczegółowe
  O5 - Kierownik
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  dr hab. inż.
  Stanowisko:
  Kierownik Ośrodka Energetyki Cieplnej
  Kierownik Zakładu Turbin
  Profesor IMP PAN
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 266
  Email:
  Pokój:
  F 407
 • Dane osobiste

  Urodził się w 1963 roku w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. W 1987 roku rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, gdzie w 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, specjalność mechanika płynów. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, specjalność cieplne maszyny wirnikowe.

  Jego główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia badawcze energetyki konwencjonalnej, eko-energetyki i kogeneracji, cieplne maszyny wirnikowe, metody obliczeniowe w mechanice płynów, modelowanie numeryczne przepływu i wymiany ciepła w maszynach wirnikowych, zagadnienia optymalizacji sprawnościowej układów przepływowych turbin, układy łopatkowe turbin pracujących w zmiennych obciążeniach.

  Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w materiałach konferencyjnych. Występował na ponad 60 konferencjach w kraju i zagranicą. Jest współautorem ponad 40 prac i opracowań dla odbiorców z przemysłu. Zrealizował kilka projektów badawczych własnych KBN / MNiSzW. Jest członkiem ASME, IGTI Committee, Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowych oraz Podsekcji Numerycznej Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN.

  Hobby – narciarstwo, żeglarstwo, turystyka.

 

Struktura i Tematyka

W Ośrodku Energetyki Cieplnej prowadzone są badania wybranych zagadnień aerodynamiki, termodynamiki i procesów wymiany ciepła w urządzeniach energetycznych - turbin parowych, gazowych i ORC oraz układów kogeneracyjnych i poligeneracyjnych w szerokim zakresie mocy. Ośrodek zatrudnia ok. 35 osób i składa się z trzech zakładów:

Prace prowadzone w Ośrodku łączą charakter prac podstawowych i aplikacyjnych. W badaniach numerycznych używamy własnych i komercyjnych programów obliczeniowych. Posiadamy bogato wyposażoną bazę laboratoryjną w IMP PAN oraz w naszej filii - Centrum Badawczym w Jabłonnie.

Poza działalnością statutową pracownicy Zakładu biorą udział i koordynują licznymi projektami badawczymi w tym w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w Zadanie badawcze Nr 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych.

Prime Minister Award

The team of our employees, headed by Director Prof. Kiciński, was granted a first-rank award of Prime Minister for a scientific-technical achievement „New Technologies for Small-Scale Distributed Energy Systems in Autonomous Energy Centres”. The scope of work includes a technical and economic analysis of a model energy centre with a fuel diversity. The whole heat and power system (of electric power up to 10 MWe and heating power up to 25MWt) consists of four modules: biomass-fed ORC and steam turbine cycle, natural gas combustion piston engine and coal boiler. The elaborated system enables high-efficiency cogeneration according to the local demand for heat.

Cooperation with Industry

The Centre cooperates with industrial partners for whom we offer:

 • design and analysis of dedicated poligeneration systems,
 • diagnostics, numerical analysis, design and modernisation of flow systems for steam, ORC and gas turbines,
 • measurement of thermal and flow processes in industrial devices,
 • design and diagnostics of heat pumps, cold production systems and heat storage tanks with phase transformation materials,
 • measurements of gas flows in the electrostatic precipitators.
DO GÓRY