PL
EN

Zakład Turbin

Zakład Aerodynamiki Turbin jest częścią Ośrodka Termomechaniki Płynów Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Główne zainteresowania działu to problemy termomechaniki, eksploatacji i diagnostyki cieplno przepływej turbin.

Łopatki turbin parowych

W Zakładzie Turbin prowadzone są prace naukowo-badawcze o charakterze podstawowym i stosowanym w zakresie:

  • aeromechaniki, eksploatacji i diagnostyki turbin parowych dużej mocy,
  • numerycznego modelowania przepływu gazu i wymiany ciepła w układach przepływowych maszyn wirnikowych,
  • aeromechaniki i termodynamiki urządzeń kogeneracyjnych energetyki rozproszonej,
  • badania spalania gazów niskokalorycznych w silnikach spalinowych tłokowych i turbinowych.
DO GÓRY