PL
EN

Przedmiotem prac w Zakładzie Energetyki Rozproszonej są badania optymalizacyjne obiegów ORC oraz pracujących w nim wymienników, w tym analizy termo-hydrauliczne problemów wrzenia i kondensacji w przepływie w zastosowaniu do wymienników ciepła pracujących na czynnik niskowrzący w obiegu Rankina oraz intensyfikacja procesów wymiany ciepła w mikro i mini rekuperatorach.

Zakład Energetyki Rozproszonej

Zakład Energetyki Rozproszonej prowadzi badania obiegów cieplnych w zakresie termodynamiki przemian fazowych mieszanin jedno i wieloskładnikowych. Z uwagi na szeroki obszar stosowania współczesnej termodynamiki prowadzimy badania interdyscyplinarne, w których wykorzystywana jest wiedza z obszaru automatyki i sterowania, inżynierii chemicznej i procesowej, chłodnictwa, wentylacji,  klimatyzacji i systemów solarnych. Głównym obszarem zainteresowania zakładu są obiegi mikro-kogeneracyjne w układach rozproszonych.

badania
Rys. 1. Układ kogeneracyjny

Ponieważ w obecnych trendach instalatorskich  obserwuje się coraz większą integrację poszczególnych systemów energetycznych do indywidualnych wymagań użytkownika końcowego prowadzimy również prace badawcze związane z układami poligeneracji oraz trigeneracji, w których integracja poszczególnych układów energetycznych podnosi efektywność termodynamiczną oraz wymierne efekty finansowe.

badania
Rys. 2. Układ poligeneracyjny produkcji biopaliw,
prądu elektrycznego i nawozów sztucznych

DO GÓRY