PL
EN

Przedmiotem prac prowadzonych w Zakładzie Wymiany Ciepła jest:

  • badanie eksperymentalne oraz modelowanie procesów cieplno-przepływowych zachodzących w urządzeniach wykorzystywanych w energetyce odnawialnej, z wykorzystaniem naturalnych czynników roboczych,
  • badania wpływu metod pasywnych i aktywnych na intensyfikację wymiany ciepła,
  • badania nad poprawą efektywności energetycznej, szczególnie w stosunku do układów wykorzystujących czynniki naturalne w aspekcie wykorzystania w technologiach energetyki odnawialnej,
  • badania w zakresie elektrohydrodynamiki przepływów dwufazowych,
  • zastosowanie pola elektrycznego w separacji zanieczyszczeń i kontroli przepływów w mikrokanałach.

Zakład Wymiany Ciepła

Badania prowadzone w Zakładzie O5/Z3 mają na celu poprawę sprawności obiegów cieplnych Rankine'a oraz obiegów lewobieżnych (pomp ciepła, instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych), z wykorzystaniem energii słonecznej, biomasy i ciepła odpadowego, pracujących przy użyciu ekologicznych czynników roboczych. Wymienione układy mają współpracować w poligeneracji z obiegami cieplnymi Rankine'a przy równoczesnej produkcji energii elektrycznej, ciepła dla celów grzewczych i chłodu w okresie letnim. Przedmiotem zainteresowania jest intensyfikacja procesów cieplno-przepływowych w tych urządzeniach, a w szczególności zmiany fazowe związane z wrzeniem i kondensacją. Wykorzystuje się do tego celu także niekonwencjonalne metody, jak na przykład pole elektryczne.

badania

Stanowisko do badań układów strumienicowych.

badania

Kolektory słoneczne pracujące w instalacji strumienicowego urządzenia klimatyzacji solarnej.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY