PL
EN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 lipca 2018 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 20.04.2018 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 21.05.2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

OGŁOSZENIE

IOPscience extra

Brytyjski wydawca IOP Publishing uruchomił dostęp testowy do bazy IOPscience extra na stronie http://iopscience.iop.org. Dostęp ten będzie aktywny do 10 października br. Intencją dostawcy jest zachęcenie Instytutu do udziału w konsorcjum 2012.

Lista dostępnych czasopism z lat 1874 - 2011. pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać w Bibliotece. Osoby, które skorzystają z testu proszone są o przekazanie Bibliotece swoich opinii.

J. Sułkowska

DO GÓRY