PL
EN

Projekty Badawcze

 1. 22.03.2018 - OFERTA PRACY W PROJEKCIE pt.:
  Bezolejowe, promieniowe sprężarki chłodnicze małej i średniej mocy o innowacyjnej, hermetycznej konstrukcji,
  Oferta pracy
 2. 21.03.2019 - OFERTA PRACY W PROJEKCIE APLIKACYJNYM NR POIR.04.01.04-00-0116/17 pt.:
  Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe Oferta pracy
 3. 1.02.2019 - Oferta pracy (doktorant) w projekcie H2020 ITN-EID: Next-Generation Computational Methods for Enhanced Multiphase Flow Processes
  Oferta pracy
 4. 3.12.2018 - Oferta pracy w projekcie Opus15, 2018/29/B/ST8/00045:
  Elastic constants identification of composite laminates by using Lamb wave dispersion curves and optimization methods
  Rozstrzygnięcie naboru: Decyzją komisji konkursowej z dnia 21 grudnia 2018 r. na stanowisko post-doc został wybrany dr inż. Maciej Radzieński.
 5. 9.05.2018 - Oferty pracy w projekcie SONATA-BIS,
  Wysoce fotoaktywne nanorurki TiO2 modyfikowane przy użyciu impulsowej wiązki laserowej,
  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego w Zakładzie Fizycznych Aspektów Ekoenergii IMP PAN.
  Krótki opis Projektu

Dział Infrastruktury Badawczej

 1. 19.04.2018 - Dział Infrastruktury Badawczej
  Stanowisko - Specjalista, (możliwość rozpoczęcia studiów doktoranckich)
DO GÓRY