PL
EN

Projekty Badawcze

 1. 15.05.2019 - Oferta pracy (doktorant) w projekcie badawczym SHENG Narodowego Centrum Nauki:
  Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek
  Termin zgłoszeń: 15.07.2019 Termin zgłoszeń: 14.09.2019
  Oferta Pracy
 2. 12.04.2019 – Oferta pracy w projekcie LIDER/2/0003/L-8/NCBR/2017 pt.: Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami dynamicznym
  Oferta pracy numer 1
  Oferta pracy numer 2
  Oferta pracy numer 3
 3. 1.04.2019 - Oferta pracy w Projekcie aplikacyjnym nr POIR.04.01.04-00-0116/17 pt.:
  Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe
  Oferta pracy na stanowisku Specjalisty
 4. 22.03.2018 - OFERTA PRACY W PROJEKCIE pt.:
  Bezolejowe, promieniowe sprężarki chłodnicze małej i średniej mocy o innowacyjnej, hermetycznej konstrukcji,
  Rozstrzygnięcie naboru
 5. 21.03.2019 - OFERTA PRACY W PROJEKCIE APLIKACYJNYM NR POIR.04.01.04-00-0116/17 pt.:
  Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe Oferta pracy
 6. 3.12.2018 - Oferta pracy w projekcie Opus15, 2018/29/B/ST8/00045:
  Elastic constants identification of composite laminates by using Lamb wave dispersion curves and optimization methods
  Rozstrzygnięcie naboru: Decyzją komisji konkursowej z dnia 21 grudnia 2018 r. na stanowisko post-doc został wybrany dr inż. Maciej Radzieński.
 7. 9.05.2018 - Oferty pracy w projekcie SONATA-BIS,
  Wysoce fotoaktywne nanorurki TiO2 modyfikowane przy użyciu impulsowej wiązki laserowej,
  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego w Zakładzie Fizycznych Aspektów Ekoenergii IMP PAN.
  Krótki opis Projektu

Dział Infrastruktury Badawczej

 1. 19.04.2018 - Dział Infrastruktury Badawczej
  Stanowisko - Specjalista, (możliwość rozpoczęcia studiów doktoranckich)
DO GÓRY