PL
EN

Projekty Badawcze

 1. 9.01.2019 - Oferta pracy w Projekcie aplikacyjnym nr POIR.04.01.04-00-0116/17 pt. "Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe"
  Oferta pracy na stanowisko Inżyniera Mechanika / Inżyniera B+R
 2. 3.12.2018 - Oferta pracy w projekcie Opus15, 2018/29/B/ST8/00045: "Elastic constants identification of composite laminates by using Lamb wave dispersion curves and optimization methods"
  Rozstrzygnięcie naboru: Decyzją komisji konkursowej z dnia 21 grudnia 2018 r. na stanowisko post-doc został wybrany dr inż. Maciej Radzieński.
 3. 13.09.2018 - OFERTA PRACY W PROJEKCIE pt. "Bezolejowe, promieniowe sprężarki chłodnicze małej i średniej mocy o innowacyjnej, hermetycznej konstrukcji",
  Rozstrzygnięcie naboru
 4. 9.05.2018 - Oferty pracy w projekcie SONATA-BIS, Wysoce fotoaktywne nanorurki TiO2 modyfikowane przy użyciu impulsowej wiązki laserowej, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego w Zakładzie Fizycznych Aspektów Ekoenergii IMP PAN.
  Krótki opis Projektu

Dział Infrastruktury Badawczej

 1. 19.04.2018 - Dział Infrastruktury Badawczej
  Stanowisko - Specjalista, (możliwość rozpoczęcia studiów doktoranckich)
DO GÓRY