PL
EN

Projekty Badawcze

 1. 30.11.2021 - Stanowisko stypendysty w projekcie OPUS-LAP 2020/39/I/ST5/01781 pt.: "Wspomagana światłem redukcja CO2 na nanostrukturalnych elektrodach charakteryzujących się zaawansowanym zarządzeniem fotonami"
  Oferta pracy
 2. 14.09.2021 - Oferta pracy na stanowisku specjalisty w projekcie aplikacyjnym NR POIR.04.01.04-00-0014/17 pt.: „Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny”
  Termin nadsyłania aplikacji: 29.09.2021.
  Oferta pracy
 3. 29.07.2021 - Stanowisko Stypendysty w projekcie SONATA 16 pt.: "Bezreferencyjne monitorowanie stanu technicznego konstrukcji w oparciu o propagację fal prowadzonych z zastosowaniem światłowodowych czujników z siatką Bragga.", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer projektu 2020/39/D/ST8/00188)
  Termin nadsyłania aplikacji: 10.10.2021
  Oferta pracy
  Rozstrzygnięcie naboru: Decyzją komisji konkursowej na stanowisko został wybrany Pani Sara Sarbaz
 4. 29.06.2021 - Oferta pracy na stanowisku specjalisty w projekcie aplikacyjnym NR POIR.04.01.04-00-0014/17 pt.: „Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny”
  Termin nadsyłania aplikacji: 30.07.2021.
  Oferta pracy
 5. 19.04.2021 - Stanowisko typu Post-doc w projekcie OPUS 18 pt.: "Monitorowanie stanu technicznego struktur drukowanych", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer projektu: 2019/35/B/ST8/00691)
  Termin nadsyłania aplikacji: 14.05.2021.
  Oferta pracy
  Rozstrzygnięcie naboru: Decyzją komisji konkursowej z dnia 27 maja 2021 r. na stanowisko został wybrany Dr Mohammad Ali Fakih
 6. 25.03.2021 - Stanowisko post-doc w projekcie badawczym SHENG Narodowego Centrum Nauki pt.: Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek.
  Termin zgłoszeń: 31.05.2021
  Oferta pracy
 7. 25.01.2021 - Stanowisko Post-doc w projekcie Sonata-BIS pt.: "Wysoce fotoaktywne nanorurki TiO2 modyfikowane przy użyciu impulsowej wiązki laserowej" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer projektu: 2017/26/E/ST5/00416) .
  Termin nadsyłania aplikacji - 22.02.2021.
  Oferta pracy
 8. 25.01.2021 - Stanowisko stypendysty w projekcie CEUS UNISONO pt: "Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzane na podłożach o złożonej geometrii
  do fotokonwersji i sensoryki", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer projektu: 2020/02/Y/ST8/0003)
  Termin nadsyłania aplikacji: 1.06.2021
  Oferta pracy
 9. 11.01.2021 - Stanowisko Stypendysty w projekcie OPUS 18 pt.: "Monitorowanie stanu technicznego struktur
  drukowanych", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer projektu 2019/35/B/ST8/00691)
  Termin nadsyłania aplikacji: 19.01.2021
  Oferta pracy
  Rozstrzygnięcie naboru: Decyzją komisji konkursowej z dnia 22 stycznia 2021 r. na stanowisko został wybrany Pan Shishir K. Singh.
 10. 11.01.2021 - Stanowisko Stypendysty w projekcie OPUS 17 pt.: "Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer projektu 2019/33/B/ST8/01699)
  Termin nadsyłania aplikacji: 19.01.2021
  Rozstrzygnięcie naboru: Decyzją komisji konkursowej na stanowisko został wybrany Pan Kaleeswaran Balasubramaniam
  Oferta pracy
 11. 01.09.2020 - Stanowisko Doktoranta w projekcie ALPHORN pt: "Połączenie modeli i danych w celu wzbogaconej oceny stanu technicznego konstrukcji", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer projektu 2019/01/Y/ST8/00060)
  Termin nadsyłania aplikacji: 11.09.2020
  Rozstrzygnięcie naboru: Decyzją komisji konkursowej na stanowisko został wybrany Pan Jitendra Kumar Sharma
  oferta pracy
  Zmiana terminu ogłoszenia wyników
 12. 17.07.2020 - Oferta pracy na stanowisko typu 'post-doc' w projekcie NCN Sonata-BIS nr 2017/26/E/ST5/00416 pt.: "Wysoce fotoaktywne nanorurki TiO2 modyfikowane przy użyciu impulsowej wiązki laserowej"
  Oferta Pracy
  Wynik rekrutacji
 13. 28.05.2020 - Oferta pracy w projekcie LIDER/17/0110/L-10/18/NCBR/2019 pt.: „Małe urządzenie pompująco-odpylające z wyładowaniem barierowym”
  Oferta pracy
 14. 12.02.2020 – Oferta pracy w projekcie LIDER/51/0200/L-9/17/NCBR/2018 pt.: "Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami dynamicznym".
  Oferta pracy
 15. 29.01.2020 - OFERTA PRACY (specjalista) w projekcie aplikacyjnym nr POIR.04.01.04-00-0014/17, pt.: "Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny"
  Oferta Pracy
 16. 7.01.2020 - OFERTA PRACY (Specjalista/starszy specjalista) W PROJEKCIE APLIKACYJNYM NR POIR.04.01.04-00-0116/17-02 pt.: "Turbina parowa 1MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe"
  Oferta Pracy
 17. 7.11.2019 - OFERTA PRACY (Specjalista/starszy specjalista) W PROJEKCIE APLIKACYJNYM NR POIR.04.01.04-00-0116/17-02 pt.: "Turbina parowa 1MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe"
  Oferta pracy numer 1
  Oferta pracy numer 2
  Oferta pracy numer 3
 18. 15.05.2019 - Oferta pracy (doktorant) w projekcie badawczym SHENG Narodowego Centrum Nauki:
  Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek
  Termin zgłoszeń: 15.07.2019 Termin zgłoszeń: 14.09.2019
  Oferta Pracy
  Wynik rekrutacji
 19. 12.04.2019 – Oferta pracy w projekcie LIDER/2/0003/L-8/NCBR/2017 pt.: Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami dynamicznym
  Oferta pracy numer 1
  Oferta pracy numer 2
  Oferta pracy numer 3
 20. 22.03.2018 - OFERTA PRACY W PROJEKCIE pt.:
  Bezolejowe, promieniowe sprężarki chłodnicze małej i średniej mocy o innowacyjnej, hermetycznej konstrukcji,
  Rozstrzygnięcie naboru
 21. 3.12.2018 - Oferta pracy w projekcie Opus15, 2018/29/B/ST8/00045:
  Elastic constants identification of composite laminates by using Lamb wave dispersion curves and optimization methods
  Rozstrzygnięcie naboru: Decyzją komisji konkursowej z dnia 21 grudnia 2018 r. na stanowisko post-doc został wybrany dr inż. Maciej Radzieński.
 22. 9.05.2018 - Oferty pracy w projekcie SONATA-BIS,
  Wysoce fotoaktywne nanorurki TiO2 modyfikowane przy użyciu impulsowej wiązki laserowej,
  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego w Zakładzie Fizycznych Aspektów Ekoenergii IMP PAN.
  Krótki opis Projektu

Dział Infrastruktury Badawczej

 1. 19.04.2018 - Dział Infrastruktury Badawczej
  Stanowisko - Specjalista, (możliwość rozpoczęcia studiów doktoranckich)

Pracownia Materiałów Funkcjonalnych

 1. 11.06.2021 - Oferta praktyki/stażu w laboratorium materiałów funkcjonalnych IMP PAN
  Termin zgłoszeń: 31.07.2021
  Oferta

DO GÓRY