PL
EN

Projekty i granty badawcze

 1. Projekt badawczy H2020 Marie Skłodowska-Curie ITN-EID, No. 813948 “Next-Generation Computational Methods for Enhanced Multiphase Flow Processes” COMETE (2018-2022). Koordynator: University of Udine (Włochy); partnerzy: TU Wien (Austria), IMP PAN, Euro Heat Pipes (Belgia), ESTECO (Włochy)
 2. Projekt badawczy PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki (NCN) “Pełnoskalowe obliczenia przepływów z powierzchniami międzyfazowymi przy użyciu masowo zrównoleglonej metody wygładzonej hydrodynamiki cząstek” (2019-2022)
 3. Udział w COST Action CM1404 “Chemistry of Smart Energy Carriers and Technologies” SMARTCATs (2015-2019)

Projekty zakończone

 1. Projekt badawczy OPUS Narodowego Centrum Nauki (NCN) “Opracowanie modelu SPH (wygładzonej hydrodynamiki cząstek) dla zagadnienia transportu osadów w przepływach z powierzchnią swobodną”; konsorcjum IMP PAN i IBW PAN (2014-2018),
 2. Projekt badawczy UE FP7 EURATOM „Development of two-phase SPH approach for refined modelling of turbulent liquid-vapour flows in the near-wall region” , Nugenia Plus (2015-2016). Koordynator: Electricité de France (EDF) R&D, partnerzy: University of Udine (Włochy), IMP PAN
 3. Projekt badawczy EDF R&D (Chatou, Francja) “Modelling of agglomeration and deposition of colloidal particles carried by a flow” (2014-2016)
 4. Projekt badawczy OPUS Narodowego Centrum Nauki (NCN) “Modelowanie efektów turbulencji drobnoskalowej w dyspersyjnych przepływach dwufazowych” (2012-2016)
 5. Udział w COST Action MP0806 „Particles in Turbulence” (2009-2013)
 6. Projekt badawczy EDF R&D (Chatou, Francja) ”Development of smoothed particle hydrodynamics (SPH) approach for simulation of wall boiling” (2010-2013)
 7. Udział w Projekcie Strategicznym NCBiR: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” , Zadanie 3.9 (2010-2013)
 8. Udział w COST Action P20 “Large-Eddy Simulation for Advanced Industrial Design” (2006-2009) oraz w SPB COST258/06 „Opracowanie reguł efektywnego wykorzystania metody LES w wybranych typach przepływów turbulentnych”
 9. Projekt badawczy EDF R&D (Chatou, Francja) ”Near-wall stochastic modelling of physically-complex turbulent flows” (2005-2008)
DO GÓRY