PL
EN

Projekty i granty badawcze

  1. Udział w Projekcie Strategicznym NCBiR: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” , Zadanie 3.9 (2010-2013)

  2. Udział w COST Action MP0806 „Particles in Turbulence” (2009-2013)

  3. Projekt badawczy EDF ”Development of smoothed particle hydrodynamics (SPH) approach for simulation of wall boiling” (2010-2013)

  4. Projekt badawczy OPUS Narodowego Centrum Nauki “Modelowanie efektów turbulencji drobnoskalowej w dyspersyjnych przepływach dwufazowych” (2012-2015)

Projekty zakończone

  1. Udział w COST Action P20 “Large-Eddy Simulation for Advanced Industrial Design” (2006-2009) oraz w SPB COST258/06 „Opracowanie reguł efektywnego wykorzystania metody LES w wybranych typach przepływów turbulentnych”

  2. Projekt badawczy EDF/43 „Near-wall stochastic modelling of physically-complex turbulent flows” (2005-2008)
DO GÓRY