PL
EN

Prowadzone Badania

 • Analizy numeryczna przepływu przez układy przepływowe niskospadowych turbin wodnych,
 • Modelowania strat tarcia w zagadnieniu przewidywania przebiegu zjawiska uderzenia hydraulicznego,
 • Analiza wpływu oddziaływania ciecz – struktura na parametry niestacjonarnego przepływu w przewodach zamkniętych,
 • Kontynuacja prac badawczych związanych z badaniem wpływu zagięcia rurociągów na pomiar natężenia przepływu metodą uderzenia hydraulicznego
 • Opracowanie nowej metody pomiaru natężenia przecieków przez zamknięte kierownice turbin wodnych
 • Budowa małogabarytowego stanowiska do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego
 • Prace badawczo-pomiarowe i projektowe na rzecz energetyki wodnej,
 • Konsultacje z dziedziny MEW (Małej Energetyki Wodnej),
 • Działalność w celu utrzymania w IMP PAN systemu jakości ISO.

Infrastruktura

 • Uniwersalne stanowisko do badań modeli pomp wirowych i turbin wodnych
 • Stanowisko do badania propagacji fali ciśnienia w przewodach zamkniętych
 • Stanowisko do badania przebiegu stanów przejściowych hydraulicznej maszyny wirowej
 • Stanowisko do homologicznych badań modeli turbin wodnych na ultra niskie spady – w przygotowaniu
 • Tunel hydrodynamiczny (kawitacyjny) o wymiarach komory pomiarowej 0.425x0.425x1.35 m (wysokość x szerokość x długość)
 • Aparatura pomiarowa stosowana w pracach badawczych na obiektach hydroenergetycznych (młynki hydrometryczne, zestaw  przetworników ciśnienia i przetworników różnicy ciśnień, zestaw czujników do pomiaru drgań względnych i bezwzględnych, zestaw oprzyrządowania do pomiarów tensometrycznych, przenośne komputerowe systemy akwizycji danych pomiarowych i inne)
DO GÓRY