PL
EN

Oferta dla Przemysłu

Zakład wykonuje prace o charakterze utylitarnym na rzecz przemysłu, głównie energetyki wodnej. Są to, między innymi:

 • badania sprawnościowe turbin wodnych i pomp wirowych wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych (najczęściej wykorzystywane metody pomiaru natężenia przepływu: uderzenia hydraulicznego - Gibsona, młynkowa, ultradźwiękowa),
 • projekty turbin dla małej energetyki wodnej,
 • wyznaczanie stanu dynamicznego maszyn hydraulicznych,
 • oceny stanu technicznego elementów przepływowych turbin wodnych wraz z określaniem ich wytrzymałości i żywotności,
 • ekspertyzy techniczne dla energetyki wodnej i innych działów gospodarki związane z ustalaniem przyczyn awarii,
 • przygotowywanie urządzeń do ciągłego pomiaru natężenia przepływu przez turbiny wodne,
 • przygotowywanie dla zewnętrznych klientów stoisk laboratoryjnych do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego

Wybrane prace dla przemysłu »

Wybrane Prace Naukowo Badawcze

Szczegółowe informacje dotyczące wybranych prac naukowo-badawczych
o charakterze utylitarnym:

 1. Analiza i projektowanie turbin niskospadowych i hydrokinetycznych:
  pdf, pdf
 2. Numeryczne analiza przebiegu uderzenia hydraulicznego w układach rurociągowych:
  pdf, pdf, pdf, pdf
 3. Budowa stanowisk laboratoryjnych do badań zjawisk w przepływowych układach hydraulicznych:
  pdf, pdf
 4. Badania turbin wodnych (energetyczne-sprawnościowe, optymalizacyjne diagnostyczne):
  pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf,pdf
 5. Pomiary natężenia przepływu w elektrowniach wodnych:
  pdf, pdf, pdf, pdf
 6. Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego urządzeń w energetyce wodnej:
  pdf, pdf, pdf, pdf
DO GÓRY