PL
EN

Wybrane prace dla przemysłu

1.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2008)
Badania sprawnościowe hydrozespołu z turbiną Francisa w EW Porąbka.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 56/08.

2.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2008)
Badania sprawdzające hydrozespołu Hz1 po naprawie awaryjnej i hydrozespołu Hz2 po naprawie gwarancyjnej w EW Rakowice.Sprawozdanie końcowe.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 144/08.

3.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2008)
Badania optymalizacyjne hydrozespołu nr 1 w elektrowni wodnej WROCŁAW 1.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 157/08.

4.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2008)
Badania energetyczne i diagnostyczne hydrozespołu nr 3 w elektrowni szczytowo-pompowej Żydowo.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 274/08.

5.

Adamkowski A., Janicki W., Wasilewski J. (2008)
A Compact Water Hammer Test Rig (Stand). Technical description and instruction manual.
Oprac. IMP PAN nr arch. 281/08.

6.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Steller J. (2008)
Badania gwarancyjne turbiny Kaplana nr 2 w Elektrowni Wodnej Żur. Sprawozdanie z badań.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 308/08.

7.

Adamkowski A., Henke A., Lewandowski M. (2008)
Badania optymalizacyjne i sprawnościowe hydrozespołu w elektrowni wodnej Włocławek Etap I: Założenia i procedury.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 288/08.

1.

Kubiak J., Adamkowski A., Urquiza G., Janicki W., Basurto M. (2007)
Resultados de las mediciones de flujo y cálculo de eficiencia de la unidad no. 2 de la C. H. Chicoasen. (Wyniki pomiarów przepływu i wyznaczenia sprawności hydrozespołu nr 2 w elektrowni wodnej Chicoasen). UAEM-CIICAp, Augusto de 2006.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 7024/07.

2.

Adamkowski, A., Janicki, W, Lewandowski, M, Henke A. (2007)
Badania gwarancyjne po modernizacji pompy akumulacyjnej nr 1 w Elektrowni Wodnej Dychów. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 7139/07.

3.

Adamkowski A., Steller J. (2007)
Badania gwarancyjne po modernizacji pompy akumulacyjnej nr 1 w Elektrowni Wodnej Dychów. PROCEDURY POMIAROWE.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 7160/07.

4.

Adamkowski, A., Janicki, W, Lewandowski, M, Henke A. (2007)
Badania gwarancyjne po modernizacji pompy akumulacyjnej nr 2 w Elektrowni Wodnej Dychów. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 7155/07.

5.

Adamkowski, A., Janicki, W, Lewandowski, M. (2007)
Badania gwarancyjne hydrozespołu nr 1 w Elektrowni Wodnej Dychów po przeprowadzonej modernizacji. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 7197/07.

6.

Adamkowski A., Steller J. (2007)
Badania gwarancyjne hydrozespołu nr 1 po przeprowadzonej modernizacji w Elektrowni Wodnej Dychów. PROCEDURY POMIAROWE.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 71617/07.

7.

Adamkowski A., Janicki W. (2007)
Przepływomierze hydrozespołów klasycznych nr 1 i 2 ESP Solina oraz układ do rejestracji natężenia przepływu przez hydrozespoły odwracalne nr 3 i 4 ESP Solina.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 7314/07.

8.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Steller J.(2007)
Badania gwarancyjne turbiny Kaplana  nr 1 w Elektrowni Wodnej Żur. Sprawozdanie z badań.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 7430/07.

9.

Adamkowski A. (2007)
Opinia dotycząca ustalenia przyczyn pękania wałów pomp INOXPA RF-05/25 pracujących w nastrzykiwarkach do mięs produkcji firmy. Inwestpol Consulting.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 7560/07

10.

Adamkowski A., Janicki W. (2007)
Urządzenia do ciągłego pomiaru natężenia przepływu przez turbiny nr 1 i nr 2 w EW Myczkowce.
Oprac. IMP PAN, nr arch. 7577/07.

11.

Adamkowski A., Steller J. (2007)
Badania kontrolne układu ciągłego pomiaru przepływu w EW Niedzica. Założenia techniczne i procedury pomiarowe.
Oprac. IMP PAN nr arch. 7691/07.

12.

Adamkowski A., Steller J. (2007)
Badania kontrolne układu ciągłego pomiaru przepływu wEW Niedzica. Protokół z badań.
Oprac. IMP PAN nr arch. 7553/07.

13.

Adamkowski A., Steller J. (2007)
Check tests of the continuous discharge measurement system in Niedzica Hydropower Plant. Test protocol.
Rep. IMP PAN nr arch. 7633/07.

14.

Steller J., Adamkowski A., Janicki W. (2007)
Badania kontrolne układu ciągłego pomiaru przepływu w EW Niedzica. Sprawozdanie z badań.
Oprac. IMP PAN nr arch. 7662/07.

1.

Adamkowski A. (2006)
Określenie maksymalnego przyrostu ciśnienia w układzie wody sieciowej EC Gdańsk i GPEC wywołanego granicznym wzrostem szybkości obrotowej pompy 40B61 sterowanej przemiennikiem częstotliwościowym. Ekspertyza techniczna.
oprac. IMP PAN, nr arch. 6501/06.

2.

Adamkowski A. (2006)
Sposób zabezpieczenia układu przepływowego EW Olcza przed uderzeniem hydraulicznym. Ekspertyza techniczna.
Gdańsk 2006.

3.

Adamkowski A., Janicki W., Kaniecki M., Lewandowski M., Steller J. (2006)
Badania gwarancyjne hydrozespołów w Elektrowni Wodnej Rakowice. Sprawozdanie końcowe z badań.
oprac. IMP PAN, nr arch. 6328/06.

4.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2006)
EW Wały Śląskie - projekt modernizacji regulatora TG-3. Etap I: Badania optymalizacyjne przy wysokim spadzie.
oprac. IMP PAN, nr arch. 6623/06.

5.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Steller J. (2006)
Badania odbiorcze pomp akumulacyjnych nr 3 i 4 w Elektrowni Wodnej Dychów po przeprowadzonej modernizacji. Sprawozdanie z badań.
oprac. IMP PAN, nr arch. 6217/06.

6.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Steller J., Henke A., Wasilewski J. (2006)
Badania odbiorcze hydrozespołu nr 3 w Elektrowni Wodnej Dychów po modernizacji.
oprac. IMP PAN, nr arch. 6035/06.

7.

Kubiak J., Adamkowski A., Urquiza G., Janicki W. (2006)
Pomiary sprawności czterech turbin wodnych przy zastosowaniu metody wzrostu ciśnienia w czasie i metody Winter-Kennedy'ego. (MEDICIÓN DE EFICIENCIA DE 4 TURBINAS HIDRÁULICAS EMPLEANDO LOS MÉTODOS PRESIÓN-TIEMPO Y WINTER-KENNEDY).
oprac. IMP PAN, nr arch. 6129/06.

1.

Adamkowski A. (2005)
Opinia w sprawie określenia dopuszczalnych granic drgań wału hydrozespołu nr 2 w EW Dychów po przeprowadzonej modernizacji.
oprac. IMP PAN, nr arch. 5195/05.

2.

Adamkowski A., Janicki W., Kubiak J., Uriquiza B.G., Sierra E.F. (2005)
Przygotowanie i zastosowanie metodyki pomiaru przepływu i sprawności turbin hydraulicznych przy wykorzystaniu metody wzrostu ciśnienia w czasie. (Desarollo e implementacion de una metodologia para la medicion de flujo y eficiencia de una turbina hydraulica empleando metodo presio - timpo ).
oprac. IMP PAN, nr arch. 5202/05.

3.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2005)
Badania sprawdzające hydrozespołu nr 2 w EW Dychów w różnych stanach ruchu po wprowadzeniu zmian wynikających z pomodernizacyjnych prób odbiorczych.
oprac. zewn. IMP PAN, nr arch. 5296/05.

4.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2005)
Badania odbiorcze hydrozespołu nr 2 w Elektrowni Wodnej Dychów po przeprowadzonej modernizacji. Sprawozdanie z badań.
oprac. IMP PAN, nr arch. 5619/05.

5.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Lewandowski St., Ostajewski E. (2005)
Badania, analiza i ocena możliwości pracy hydrozespołów w EW Włocławek przy obniżonej częstotliwości.
oprac. zewn. IMP PAN, nr arch. 5203/05.

6.

Adamkowski A., Kubiak J., Uriquiza B.G., Janicki W., Sierra E.F. (2005)
RESULTADOS DE MEDICION DE FLUJO Y CALCULO DE EFICIENCIA DE LA UNIDAD No. 5 EN LA C. H. LA INFIERNILLO, Informe Parcial No. 69 P/DM/CIICAp, UAEM-CIICAp, Cuernavaca, Mexico, Diciembre de 2004.
oprac. IMP PAN, nr arch. 5202/05.

7.

Adamkowski A., Steller J. (2005)
Acceptance tests of Kaplan turbine no. 2 in Dychów Hydro Power Plant after rehabilitation. MEASUREMENT PROCEDURES.
oprac. IMP PAN, nr arch. 5278/05.

8.

Adamkowski A., Steller J. (2005)
Acceptance tests of pump units no. 3 and 4 in Dychów Hydro Power Plant after rehabilitation. MEASUREMENT PROCEDURES.
oprac. IMP PAN, nr arch. 5578/05.

9.

Adamkowski A., Uriquiza B.G., Janicki W., Kubiak J. (2005)
RESULTADOS DE MEDICION DE FLUJO Y CALCULO DE EFICIENCIA DE LA UNIDAD No. 5 EN LA C. H . LA ANGOSTURA, Informe Parcial No. 66 P/DM/CIICAp, UAEM CIICAp, Cuernavaca, Mexico, Noviembre de 2004.
oprac. IMP PAN, nr arch. 5202/05.

1.

Adamkowski A., Janicki W. (2004)
Badania stanu dynamicznego i przebiegu stanów przejściowych hydrozespołu nr 2 w EW Dychów po modernizacji.
oprac. IMP PAN, nr arch. 4138/04.

2.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2004)
Badania odbiorcze hydrozespołu odwracalnego nr 4 w EW Solina po modernizacji. Etap I: Sprawozdanie z badań przy spadzie 59.5 m.
oprac. IMP PAN, nr arch. 4043/04.

3.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2004)
Badania odbiorcze hydrozespołu odwracalnego nr 4 w EW Solina po modernizacji oraz badania stanu obciążeń statycznych i dynamicznych działających na łopaty kierownicy pompoturbiny. Etap II: Sprawozdanie z badań przy spadzie 55 m.
oprac. IMP PAN, nr arch. 4314/04.

4.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2004)
Badania odbiorcze turbiny klasycznej nr 1 w EW Solina po przeprowadzonej modernizacji. Etap III: Sprawozdanie z badań przy spadzie 59 m.
oprac. IMP PAN, nr arch.4088/04.

5.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2004)
Badania odbiorczo-gwarancyjne turbiny klasycznej nr 2 w EW Solina po przeprowadzonej modernizacji. Etap III: Sprawozdanie z badań przy spadzie 59 m.
oprac. IMP PAN, nr arch. 4106/04.

6.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2004)
Badania odbiorcze hydrozespołu odwracalnego nr 3 w EW Solina po modernizacji. Etap III: Sprawozdanie z badań przy spadzie 59.5 m.
oprac. IMP PAN, nr arch. 4030/04.

7.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Steller J. (2004)
Badania odbiorcze hydrozespołu odwracalnego nr 3 w EW Solina po modernizacji. Etap II: Sprawozdanie z badań przy spadzie 57 m.
oprac. IMP PAN, nr arch. 4029/04.

8.

Adamkowski A., Steller J. (2004)
Koncepcja układów ciągłego pomiaru natężenia przepływu przez hydrozespoły w ESP Solina i EW Myczkowce.
oprac. IMP PAN nr 4460/04.

9.

Steller J., Adamkowski A., Janicki W. (2004)
Sprawozdanie z badań własności energetycznych i dynamicznych pompoturbiny nr 2 w EW Żarnowiec.
oprac. IMP PAN, nr arch. 4197/04.

1.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2003)
EW Solina: Próby rozruchowe hydrozespołu odwracalnego nr 4 po modernizacji. Sprawozdanie z badań w ruchu turbinowym i pompowym.
oprac. IMP PAN, nr arch. 3376/03.

2.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Steller J. (2003)
Badania odbiorcze hydrozespołu odwracalnego nr 3 w EW Solina po przeprowadzonej modernizacji oraz badania stanu obciążeń statycznych i dynamicznych działających na łopaty kierownicy pompoturbiny. Etap I: Sprawozdanie z badań przy spadzie 50 m.
oprac. IMP PAN, nr arch. 3182/03.

3.

Adamkowski A., Janicki W., Reymann Z. (2003)
Badania energetyczne pomp 2PWP1 i 2PWP2 wody chłodzącej pompowni OCII w EC Gdańsk.
oprac. IMP PAN, 2003.

1.

Adamkowski A., Henke A., Reymann Z. (2002)
Założenia i projekt wzmocnienia elementów układu dolotowego hydrozespołów w EW Bielkowo.
oprac. IMP PAN, nr arch. 2195/02.

2.

Adamkowski A., Henke A., Steller J. (2002)
Ocena stanu technicznego turbin w Elektrowni Wodnej Bielkowo z punktu widzenia ich modernizacji.
oprac. IMP PAN, nr 2012/02.

3.

Adamkowski A., Janicki W. (2002)
Badania stanu dynamicznego hydrozespołu nr 1 w Elektrowni Wodnej Włocławek.
oprac. IMP PAN nr 2442/02.

4.

Adamkowski A., Janicki W. (2002)
Badania stanu dynamicznego hydrozespołu nr 3 w Elektrowni Wodnej Włocławek.
oprac. IMP PAN nr 2443/02.

5.

Adamkowski A., Janicki W. (2002)
Badania stanu dynamicznego hydrozespołu nr 4 w Elektrowni Wodnej Włocławek.
oprac. IMP PAN nr 2444/02.

6.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2002)
Badania odbiorcze turbiny klasycznej nr 1 w EW Solina po przeprowadzonej modernizacji. Etap I: Raport z badań przy spadzie 51 m.
oprac. IMP PAN, nr arch. 2225/02.

7.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2002)
Badania odbiorcze turbiny klasycznej nr 1 w EW Solina po przeprowadzonej modernizacji. Etap II: Raport z badań przy spadzie 51 m.
oprac. IMP PAN, nr arch. 2226/02.

8.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2002)
Badania odbiorcze turbiny klasycznej nr 2 w EW Solina po przeprowadzonej modernizacji. Etap II: Sprawozdanie z badań przy spadzie 55 m.
oprac. IMP PAN, nr arch. 2417/02.

9.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Wasilewski J. (2002)
Metoda wyznaczenia współczynnika sprawności cyklu hydrozespołu ESP Żarnowiec w warunkach eksploatacyjnych.
oprac. IMP PAN, 2002.

1.

Adamkowski A. (2001)
Ocena stanu technicznego i wytrzymałości elementów układu zasilającego turbin EW Bielkowo. Sprawozdanie końcowe.
oprac. IMP PAN, nr arch. 1452/01.

2.

Adamkowski A., Janicki W. (2001)
Badania odbiorcze turbiny klasycznej nr 1 w EW Solina po przeprowadzonej modernizacji. Etap I: Raport z badań przy spadzie 55 m.
oprac. IMP PAN, nr arch.1751/01.

3.

Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M. (2001)
Weryfikacja obszaru regulacji mocy czynnej hydrozespołów w ESP Porąbka-Żar.
oprac. IMP PAN, nr arch. 1324/01.

4.

Adamkowski A., Janicki W., Reymann Z. (2001)
Flow rate measurements in chilled water system of AC on Lodbrog. Protocol.
oprac. IMP PAN, nr arch. 1709/01.

5.

Adamkowski A., Janicki W., Rutkowski R., Wasilewski J. (2001)
Badania przejściowych stanów ruchu hydrozespołów w EW Bielkowo.
oprac. IMP PAN, nr 1415/01.

6.

Adamkowski A., Lewandowski M. (2001)
Ocena możliwości pracy hydrozespołów ESP Żarnowiec w warunkach obniżonego poziomu wody w zbiorniku górnym.
oprac. IMP PAN, nr arch. 1044/01.

7.

Adamkowski A., Steller J., Janicki W. (2001)
EW ŻARNOWIEC: Próby rozruchowe pompoturbiny nr 2 po wymianie wirnika. Sprawozdanie z badań w ruchu turbinowym i pompowym.
oprac. IMP PAN, nr 1027/01.

8.

Adamkowski A., Steller J., Janicki W. (2001)
Badania hydrozespołu nr 2 EW Żarnowiec po naprawie łożyska nośnego, modernizacji opływki pompoturbiny i zainstalowaniu 2-go pierścienia labiryntu górnego. Sprawozdanie końcowe.
oprac. IMP PAN, nr 1113/01.

9.

Steller J., Adamkowski A., Janicki W. (2001)
Sprawozdanie z badań odbiorczych pompoturbiny nr 2 w EW Żarnowiec po wymianie wirnika.
oprac. IMP PAN, nr arch. 1271/01.

1.

Adamkowski A. (2000)
Badania energetyczne hydrozespołu nr 2 w EW Pilchowice.
oprac. IMP PAN, nr 261/2000.

2.

Adamkowski A. (2000)
Badania przebiegów przejściowych hydrozespołu nr 2 w EW Pilchowice I.
oprac. IMP PAN, nr 262/2000.

3.

Adamkowski A. (2000)
Ocena własności eksploatacyjnych i wytrzymałości elementów układu dolotowego hydrozespołu nr 2 w EW Pilchowice I. Sprawozdanie końcowe.
oprac. IMP PAN, 2000.

4.

Adamkowski A., Janicki W. (2000)
Badania stanu dynamicznego łopat kierownicy hydrozespołu nr 2 w EW Żarnowiec.
oprac. IMP PAN, nr arch. 122/2000.

5.

Adamkowski A., Janicki W. (2000)
Badania stanu dynamicznego łopat kierownicy hydrozespołu nr 2 w EW Porąbka-Żar.
oprac. IMP PAN, 2000.

1.

Adamkowski A. (1999)
Badania energetyczne hydrozespołu nr 1 w ESP Żydowo.
oprac. IMP PAN, nr 340/99.

2.

Adamkowski A. (1999)
Ocena wytrzymałości rurociągu derywacyjnego hydrozespołu nr 1 w ESP Żydowo.
oprac. IMP PAN, nr 342/99.

3.

Adamkowski A., Janicki W. (1999)
Badania przebiegów przejściowych hydrozespołu nr 1 w ESP Żydowo.
oprac. IMP PAN, nr 341/99.

1.

Adamkowski A. (1998)
Przyczyny rozerwania rurociągu stalowego w Elektrowni Wodnej Łapino.
oprac. IMP PAN, nr 51/98.

2.

Adamkowski A. (1998)
Badania turbozespołów w Elektrowni Wodnej Łapino po remoncie poawaryjnym.
oprac. IMP PAN, nr 205/98.

3.

Adamkowski A. (1998)
Badania kontrolne przepływomierzy ultradźwiękowych zainstalowanych na rurociągach derywacyjnych Elektrowni Wodnej Żarnowiec metodą uderzenia hydraulicznego (Gibsona).
oprac. IMP PAN, nr 276/98.

4.

Adamkowski A., Henke A. (1998)
Ocena stanu technicznego rurociągu stalowego w Elektrowni Wodnej Łapino.
oprac. IMP PAN, nr arch. 35/98

1.

Adamkowski A. (1997)
Badania stanu dynamicznego hydrozespołów 3 i 4 w Elektrowni Wodnej Włocławek.
oprac. IMP PAN, nr 366/97.

2.

Adamkowski A. (1997)
Analiza przyczyn nadmiernych drgań wału hydrozespołu 3 w Elektrowni Wodnej Włocławek.
oprac. IMP PAN, nr 367/97.

DO GÓRY