PL
EN

Projekty

Aktualnie prowadzone projekty badawcze:

 1. Projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N N504 478839 (PB 4788/B),
  "Badania wpływu dynamicznego oddziaływania ciecz – struktura na przebieg uderzenia hydraulicznego",
  (2010-2013).
 2. Udział w Projekcie Kluczowym POIG 01.01.02-00-016/08
  "Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii",
  zadania: 5.6, 5.8 i 5.11.
 3. Projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr PB 6694/B/T02/2011/40,
  "Rozwój metody projektowania układu przepływowego niskospadowych osiowych turbin wodnych",
  (2011-2014).
 4. Projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N502 357435 (PB 3574/B),
  "Studium badawczo-rozwojowe metody projektowania niskospadowych turbin śmigłowych",
  (2008-2012).


Zakończone projekty badawcze:

 1. Projekt badawczy własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N502 357435 (PB 3574/B),
  "Studium badawczo-rozwojowe metody projektowania niskospadowych turbin śmigłowych.",
  (2008-2011).
DO GÓRY