PL
EN

Referencje

 1. Adamkowski A.:
  Procedury i program badań własności energetycznych i dynamicznych hydrozespołów w EW Włocławek,
  Oprac. zewn. IMP PAN, nr arch. 159/2011, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 2. Adamkowski A., Lewandowski M., Krzemianowski Z., Janicki W.:
  Badania odbiorcze turbiny Francisa nr 3 po modernizacji w EW Gródek. Sprawozdanie końcowe,
  Oprac. IMP PAN, nr arch. 433/2011, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 3. Adamkowski A.
  Metodyka wykonania badań gwarancyjno-odbiorczych hydrozespołu nr 3  w EW Gródek,
  Oprac. zewn. IMP PAN, nr arch. 277/2011, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 4. Adamkowski A., Janicki W., Krzemianowski Z. Lewandowski M., Steller J.:
  Badania energetyczne hydrozespołu nr 4 w EW Włocławek. Sprawozdanie końcowe,
  oprac. zewn. IMP PAN, nr arch. 286/2011, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 5. Adamkowski A., Janicki W., Krzemianowski Z. Lewandowski M., Steller J.:
  Badania energetyczne hydrozespołu nr 3 w EW Włocławek. Sprawozdanie końcowe,
  oprac. IMP PAN, nr arch. 287/2011, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 6. Adamkowski, A., Lewandowski M., Janicki W.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołów nr 1 i 2 w elektrowni wodnej Nangbeto. Raport z badań przy spadzie 24 m,
  oprac. zewn. IMP PAN, nr arch. 331/2011, Gdańsk 2011
  Wersja francuska:
  Adamkowski, A., Lewandowski M., Janicki W.:
  ESSAIS D’OPTIMISATIONDES GROUPES TURBO-ALTERNATEURS NO 1 ET 2 DANS LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE NANGBETO, Rapport d’essais à la chute de 24 m
  ,
  No du rapport 300/2011, Zlecający: Emerson Process Managment SAS (Francja)
 7. Adamkowski, A., Lewandowski M.:
  Ocena stanu technicznego rurociągu derywacyjnego nr 2 w ESP Żarnowiec na podstawie badań nieniszczących. Sprawozdanie z Etapu I,
  Oprac. zewn. IMP PAN, nr 423/2011, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 8. Adamkowski, A.:
  Metodyka, procedury i program wykonania badań optymalizacyjnych, energetycznych  i eksploatacyjnych hydrozespołu nr 2 Elektrowni Wodnej Tryszczyn,
  oprac. zewn. IMP PAN, nr 476/2011, Zlecający: Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
 9. Adamkowski A., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Janicki W.:
  Badania optymalizacyjne, energetyczne i eksploatacyjne hydrozespołu nr 2 w Elektrowni Wodnej Tryszczyn. Sprawozdanie końcowe,
  Oprac. IMP PAN, nr 600/2011, Zlecający: Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
 10. Adamkowski, A.:
  Metodyka, procedury i program badań odbiorczych hydrozespołu nr 1w  Elektrowni Wodnej Bledzew,
  Oprac. IMP PAN, nr 726/2011, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 11. Kaniecki M., Henke A., Krzemianowski Z.:
  Dokumentacja techniczna turbiny TSPu900
  ,
  Oprac. wew. IMP PAN. Nr arch. 334/2011, Zlecający: inwestor indywidualny
 12. Koronowicz T., Krzemianowski Z., Szantyr J. A., Tuszkowska T.:
  Opis programu PROPANT/Desmax v.1.1 do projektowania oraz analizy otwartych pędników okrętowych, stałych lub nastawnych,
  Oprac. zewn. IMP PAN. nr arch. 456/2011, Zlecający: Hangzhou Advance Gearbox Group (Chiny)
 13. Koronowicz T., Krzemianowski Z., Szantyr J. A., Tuszkowska T.:
  Opis programu PROPANT/Nozzmax v.1.1 do projektowania oraz analizy pędników okrętowych, stałych lub nastawnych, umiejscowionych w dyszy,
  Oprac. zewn. IMP PAN. Nr arch. 457/2011, Zlecający: Hangzhou Advance Gearbox Group (Chiny)
 14. Krzemianowski Z., Kaniecki M.:
  Numeryczna analiza przepływu oraz wyznaczenie parametrów trójłopatowej turbiny D=1090,
  Oprac. wew. IMP PAN nr arch. 90/2011, Zlecający: WTW Mrągowo
 15. Lewandowski M., Góralczyk A.:
  Dokumentacja z badań wizualnych rurociągu derywacyjnego nr 2 w EW Żarnowiec,
  Oprac. zewn. IMP PAN, Nr arch. 437/2011, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 16. Lewandowski M.:
  Sprawozdanie z realizacji usług konsultacyjnych dotyczących obsługi programu komputerowego PowerPlan wspomagającego pracę przy planowaniu obciążenia mocą czynną EW Włocławek oraz usługi serwisowania oprogramowania,
  Sprawozdanie z okres od 01.01.2011-31-03-2011, Oprac. IMP PAN, Nr arch. 126/2011, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 17. Lewandowski M., Adamkowski A.:
  Sprawozdanie z realizacji usług konsultacyjnych dotyczących obsługi programu komputerowego PowerPlan wspomagającego pracę przy planowaniu obciążenia mocą czynną EW Włocławek oraz usługi serwisowania oprogramowania,
  Sprawozdanie za okres od 01.07.2011-30.09.2011. Nr arch. IMP PAN: 467/2011, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 1. Adamkowski A., Góralczyk A, Henke A., Henclik S., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Wasilewski J., Żółtko P.:
  Ocena stanu technicznego rurociągu derywacyjnego nr 1 w EW Żarnowiec na podstawie badań nieniszczących
  ,
  Opr. IMP PAN nr 520/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 2. Adamkowski A., Góralczyk A, Henke A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Steller J., Wasilewski J.:
  Badania odbiorcze turbiny Francisa nr 1 po modernizacji w EW Gródek,
  Opr. IMP PAN nr 416/2010, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 3. Adamkowski A., Góralczyk A., Henke A., Henclik S., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Wasilewski J., Żółtko P.:Ocena stanu technicznego rurociągu derywacyjnego nr3 w EW Żarnowiec na podstawie badań wizualnych, pomiaru grubości ścianek oraz badań materiałowych,
  Opr. IMP PAN nr 138/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 4. Adamkowski A., Góralczyk A., Henke A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Steller J., Kaniecki M., Wasilewski J.:
  Badania gwarancyjne hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Dobrzeń. Sprawozdanie końcowe (Etap II)
  ,
  Opr.  IMP PAN nr 5/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 5. Adamkowski A., Góralczyk A., Henke A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Steller J., Wasilewski J.:
  Badania optymalizacyjne, energetyczne i eksploatacyjne hydrozespołów nr 1 i 2 w EW Smukała,
  Opr.  IMP PAN nr 88/2010, Zlecający: Elektrownie Wodne Sp. z o.o
 6. Adamkowski A., Góralczyk A., Henke A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Wasilewski J.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołów nr 3 i 4 w EW Włocławek
  ,
  Opr.  IMP PAN nr 87/2010, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 7. Adamkowski A., Henke A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Steller J., Wasilewski J.:
  Badania sprawnościowe turbiny Francisa w EW Struga
  ,
  Opr.  IMP PAN nr 206/2010, Zlecający: Gajek Engineering Sp. z o.o.
 8. Adamkowski A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Steller J.:
  Badania odbiorcze turbiny Francisa nr 1 po modernizacji w EW Gródek. Sprawozdanie końcowe
  ,
  Opr. wew. nr 168/2010, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 9. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Góralczyk A.:
  Pomiary podczas prób rozruchowych hydrozespołu nr 1 w EW Żarnowiec,
  Opr. wew. nr 274/2010, Zlecający: EW Żarnowiec S.A.
 10. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Krzemianowski Z.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołów HZ2 i HZ5 w EW. Włocławek. Sprawozdanie z badań,
  Opr. wew. nr 788/2010, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 11. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Krzemianowski Z.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołów HZ1 i HZ6 w EW Włocławek,
  Opr. wew. nr 609/2010, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 12. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M.:
  Badania gwarancyjno-odbiorcze hydrozespołu nr 1 w EW Żarnowiec po wykonanej modernizacji. Sprawozdanie końcowe,
  Opr. wew. nr 527/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 13. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M.:
  Badania obciążeń hydrostatycznych i hydrodynamicznych rurociągu derywacyjnego hydrozespołu nr 1 w EW Żarnowiec,
  Opr. wew. nr 433/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 14. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołu nr 2 W EW Wrocław 1. Sprawozdanie z badań,
  Opr. wew. nr 472/2010, Zlecający: TurboCare Sp. z o.o.
 15. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M.:
  Wyniki pomiaru minimalnych parametrów gwarantowanych hydrozespołu nr 1 w EW Żarnowiec,
  Opr. wew. nr 267/2010, Zlecający: EW Żarnowiec S.A.
 16. Adamkowski A., Janicki W.:
  Efficiency measurments of hydrounit No. 1 in Bacurato hydro power station,
  Opr. wew. nr 395/2010, Zlecający: Universidad Autónoma del Estado de Morelos - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (Meksyk).
 17. Adamkowski A., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Janicki W.:
  Badania optymalizacyjne i sprawnościowe hydrozespołu nr 2 w EW Likowo. Sprawozdanie końcowe,
  Opr. wew. nr 751/2010, Zlecający: Gajek Engineering Sp. z o.o.
 18. Adamkowski A., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Janicki W.:
  Badania optymalizacyjne i sprawnościowe hydrozespołu nr 1 w EW Likowo. Sprawozdanie końcowe,
  Opr. wew. nr 750/2010, Zlecający: Gajek Engineering Sp. z o.o.
 19. Adamkowski A., Lewandowski M., Janicki W.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołu HZ4 w EW Wały Śląskie. Sprawozdanie z wykonanych prac,
  Opr. wew. nr 470/2010, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 20. Adamkowski A., Lewandowski M., Krzemianowski Z., Janicki W.:
  Badania odbiorcze turbiny Francisa nr 2 po modernizacji w EW Gródek. Sprawozdanie końcowe,
  Opr. wew. nr 495-2010, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 21. Adamkowski A., Lewandowski M.:
  Ocena stanu technicznego rurociągu derywacyjnego nr 1 w EW Żarnowiec na podstawie badań nieniszczących. Sprawozdanie z etapu I,
  Opr. wew. nr 317/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 22. Adamkowski A., Lewandowski M.:
  Ocena wytrzymałości i żywotności rurociągu derywacyjnego hydrozespołu Nr 3 w EW. Żarnowiec,
  Opr. wew. 883/2009, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 23. Adamkowski A.:
  Metodyka badań optymalizacyjnych i sprawnościowych turbin Kaplana w EW Włocławek,
  Opr. wew. nr 297/2010, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 24. Adamkowski A.:
  Metodyka wykonania badań gwarancyjno-odbiorczych turbiny Francisa w EW Gródek,
  Opr. wew. nr 444/2010, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 25. Adamkowski A.:
  Procedury wykonania badań gwarancyjno-odbiorczych hydrozespołu odwracalnego nr 3 w EW Żarnowiec,
  Opr. wew., 215/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 26. Adamkowski A.:
  Założenia i wytyczne dotyczące kompleksowej oceny stanu technicznego, wytrzymałości i żywotności rurociągu derywacyjnego w EW Żarnowiec,
  Opr. wew. nr 364/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 27. Henke A.:
  Dokumentacja turbiny lewarowej o średnicy wirnika D 1100 mm,
  Opr.  IMP PAN nr 182/2010, Zlecający: inwestor indywidualny
 28. Henke A.:
  Ocena stanu technicznego stalowego rurociągu Hz 1 w ESP Żarnowiec na podstawie pomiaru grubości ścianek i powłok malarskich,
  Opr.  IMP PAN nr 278/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 29. Janicki W.:
  Pomiar natężenia przepływu wody słodkiej na rurociągach stalowych o średnicy 100-150 mm. Raport,
  Oprac. IMP PAN nr 298/2010, Zlecający: Stocznia Północna S.A.

DO GÓRY