PL
EN

Prowadzone Badania

Badania naukowe realizowane są w ramach działalności statutowej oraz projektów badawczych. Dodatkowo prowadzone są badania maszyn i urządzeń hydraulicznych w ramach bezpośrednich umów z przemysłem (energetyka wodna).

Badania w ramach działalności statutowej obejmują obecnie:

 1. Analizę wpływu intensywności erozji na proces degradacji materiałów.
 2. Analizę procesu degradacji twardych powłok jedno- i wielowarstwowych wytwarzanych metodą PVD w warunkach kawitacji.
 3. Studia nad mechanizmem degradacji materiałów z wykorzystaniem modeli zmęczeniowych oraz mechaniki pękania
 4. Modelowanie odporności kawitacyjnej materiałów konstrukcyjnych
 5. Analiza procesu degradacji hydroabrazyjnej materiałów konstrukcyjnych

badania

Obraz zniszczeń - powłoka TiN

badania

Obraz zniszczeń - powłoka CrN

1.    Analizę wpływu intensywności erozji na proces degradacji materiałów.
2.    Analizę procesu degradacji twardych powłok jedno- i wielowarstwowych wytwarzanych metodą PVD w warunkach kawitacji.
3.    Studia nad mechanizmem degradacji materiałów z wykorzystaniem modeli zmęczeniowych oraz mechaniki pękania
4.    Modelowanie odporności kawitacyjnej materiałów konstrukcyjnych
5.    Analiza procesu degradacji hydroabrazyjnej materiałów konstrukcyjnych

Infrastruktura laboratoryjna

 1. Tunel kawitacyjny z szczelinowym wzbudnikiem kawitacji

  badania
  Stanowisko do badania erozji kawitacyjnej
 2. Stanowisko do badań odporności kawitacyjnej materiałów metodą wirującej tarczy.
 3. Stanowisko do badań erozji ściernej w środowisku wodnym (hydroabrazja).


  Stanowisko do badania erozji hydroabrazyjnej
 4. Mikroskop metalograficzny Neophot wyposażony w kamerę cyfrową Opta-Tech RT-16 wraz z oprogramowaniem.
 5. Przecinarka precyzyjna 6. Szlifierka laboratoryjna
 7. Polerka laboratoryjna
 8. Chropowatościomierz stykowy Surftest SJ 301P firmy Mitutoyo
 9. Waga analityczna XA 160 (1 klasa dokładności)
DO GÓRY