PL
EN

Umowy zewnętrzne realizowane w roku 2010

1.

Ocena możliwości podwyższenia produkcji energii elektrycznej w EW Dębe w wyniku obniżenia korony progu stabilizującego,
umowa C2-67/2009 zawarta pomiędzy PGE ZE Warszawa-Teren SA.
a Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w dniu 4 stycznia 2010 r.

2.

Badania energetyczne hydrozespołu EW Stocki Młyn
umowa C2-55/2009 zawarta pomiędzy ENERGA Elektrownie Straszyn
Sp. z O.O., a Instytutem Maszyn Przepływowych PAN

3.

Wyznaczenie charakterystyk energetycznych hydrozespołów Elektrowni Wodnej Borowo w zależności od spadu
umowa C2-48/2010 zawarta pomiędzy IMP PAN,
a spółką ENERGA Elektrownie w Koszalinie

DO GÓRY