PL
EN

Projekty w Trakcie Realizacji

  1. SHAPES FP6 PROJECT
    SMALL HYDRO ACTION FOR THE PROMOTION OF EFFICIENT SOLUTIONS

    The overall objective of SHAPES is to facilitate and strengthen the co-operation between EU Small Hydropower (SHP) Research and Market actors, with the overall objective of streamlining future research & development and promote R&D results in order to enhance penetration of SHP and know-how with the EU and on new markets in developing countries.

Projekty i Granty

1.

Opracowanie powłok o specjalnych, żaroodpornych właściwościach uzyskiwanych metodami elektrohydrodynamicznymi
Projekt badawczy NCN nr 2011/03/B/ST8/05643;
Kierownik projektu: dr hab. inż. Alicja Krella, Czas realizacji: 2012-2016

2.

Metoda oceny i prognozowania procesów zużycia elementów maszyn i urządzeń w warunkach występowania zidentyfikowanych obciążeń kawitacyjnych i abrazyjnych
Projekt badawczy MNiSzW nr N N504 357837. ;
Kierownik projektu: B.G.Gireń; czas realizacji: 2009-2014

3.

Wyznaczanie odporności kawitacyjnej materiałów konstrukcyjnych metodą frakcyjną
Projekt badawczy MNiSzW nr N N504 343436;
Kierownik projektu: J.Steller; czas realizacji: 2009-2014

4.

Small Hydro Action for the Promotion of Efficient Solutions (SHAPES)
Projekt Komisji Europejskiej w ramach programu  „Integrating and Strengthening the European Research Area (2002-2006), Sustainable Energy Systems“ (umowa TREN/07/FP6EN/S07.74894/038539) koordynowany przez Europejskie Stowarzyszenie MEW (ESHA).
Odpowiedzialny za realizację w IMP PAN: J.Steller;
czas realizacji: 2007-2010

5.

Metoda kwantyfikacji złożonych procesów zużycia w przypadku ogólnym i dla erozji kawitacyjnej – określenie i weryfikacja  na podstawie ob-liczeń wybranych procesów stochastycznych  oraz uzupełniających badań doświadczalnych
Projekt badawczy KBN nr N52201031/3368;
Kierownik projektu: B.G.Gireń; czas realizacji: 2006-2008

6.

Odporność kawitacyjna nano-krystalicznych i nanokompozytowych powłok wytwarzanych metodami PVD
Projekt badawczy KBN nr 7T 07B 015 28
Kierownik projektu: A.Krella; czas realizacji:2005÷2008

7.

CLEANERPAS
(Centre for Clean and Safe Technologies in Power Engineering)
Projekt Komisji Europejskiej (umowa nr NNE 5 / 2002 / 7)
Odpowiedzialny za realizację w Ośrodku Mechaniki Cieczy:
B.G.Grochal, czas realizacji: 2002-2005

8.

Koncepcja i metoda wyznaczania frakcyjnej odporności kawitacyjnej materiałów
Projekt badawczy KBN nr 7T 07C 012 18;
Kierownik projektu: J.Steller; czas realizacji: 2000-2005

9.

Badania zależności odporności kawitacyjnej stopów nierdzewnych i metastabilnych od ich cech strukturalnych kształtowanych wiązką promieniowania laserowego
Projekt badawczy KBN nr 7 T08 C 012 19
Kierownik projektu: B.G.Gireń; czas realizacji: 2000-2003

10.

Analiza wybranych własności eksploatacyjnych turbin wodnych o przepływie poprzecznym
Projekt badawczy KBN nr 7 T07C 032 17
Kierownik projektu: Prof. M.Zarzycki (Politechnika Śląska)
Czas realizacji: 1999-2002

11.

Badania związku odporności kawitacyjnej metali z ich strukturą kształ-towaną za pomocą wiązki laserowej i plazmy wyładowania optycznego
Projekt badawczy KBN nr 7 T07 D 013 13
Kierownik projektu: B.G.Gireń; czas realizacji: 1997-1998

12.

Międzynarodowy Kawitacyjny Test Erozyjny
http://www.imp.gda.pl/icet/
Projekt badawczy finansowany ze środków własnych uczestników,
(koszty koordynacji dofinansowane częściowo z środków CPBR 5.1.7
oraz z dotacji KBN)
Koordynatorzy: K.Steller/J.Steller; czas realizacji: 1988-2003

DO GÓRY