PL
EN

Prowadzone Badania

 • Badania procesy i zjawisk elektrycznych w przepływach wielofazowych,
 • Diagnostyka przepływów dwufazowych,
 • Przepływy w mikrokanałach,
 • Elektryzowanie aerozoli,
 • Elektrorozpylanie, elektroprzędzenie,
 • Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń pyłami,
 • Technologiczne zastosowania plazmy generowanej za pomocą wyładowań elektrycznych.

Infrastruktura laboratoryjna

1. Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM Zeiss EVO-40) do badania topografii i kontrastu materiałowego warstwy.

 • rozdzielczość: 3 nm,
 • maksymalne powiększenie: 1000000x.

lab

 

2. Mikroanalizator rentgenowski (EDS BRUKER AXS Quantax 200) do badania składu pierwiastkowego nanoszonych warstw.

3. Spektrometr absorpcyjny w podczerwieni FTIR do badania składu chemicznego podczas reakcji w plazmie wyładowania elektrycznego.

4. Wysokostabilne zasilacze wysokiego napięcia firmy SPELMANN..

 • moc: 300 - 600 W,
 • napięcie: 40 kV.

lab

 

5. Wysokostabilny zasilacz wysokiego napięcia stałego i zmiennego firmy TREK - PM04015 o zakresie 20kV/20 kHz i mocy 300 W.

 • napięcie wyjściowe: +/-20kVdc + 20 kVac,
 • natężenie prądu: 10 mA

lab

 

6. Piec wysokotemperaturowy do wyżarzania próbek materiałów o temperaturze do 1300oC z programowalnym profilem temperatury firmy Nabertherm.

lab

 

7. Oscyloskop cyfrowy typu TDS 3032 firmy TEKTRONIX.

8. Napylarka do nanoszenia cienkich warstw metalowych lub węglowych typu sputter coating.

9. Podwójna pompa strzykawkowa - AP22.

 • natężenie przepływu: 0,01 - 100 ml/h.

lab

DO GÓRY