PL
EN

Oferta dla Przemysłu

  1. Badania powierzchni materiałów z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego.
  2. Analizy składu chemicznego gazów i cieczy z wykorzystaniem spektrometru FTiR.
  3. Badanie parametrów elektrycznych substancji np. przewodnictwa pyłów.
  4. Badania i prace projektowe nad układami oczyszczania spalin z zanieczyszczeń stałych i gazowych.


Prace dla Przemysłu

Rok

Tytuł

Zastosowanie

Instytucja

Autorzy

2003

Void-fraction measuring system

Determination of void fraction in liquid freon two-phase flows.

Faculty of Mechanics
Technical University of Gdansk,
Poland

A. Jaworek
A. Krupa

2003

Alternating electric field charger

Alternating electric field charger for electrification of fine particles.

Science and Technology Research Institute,
University of Hertfordshire,
UK

A. Jaworek
A. Krupa

2002

Alternating electric field charger

Alternating electric field charger for charging dust particles in two-stage precipitator experimental stand.

Department of Electrical and Computer Engineering,
University of Western Ontario,
Canada

A. Jaworek
A. Krupa

1999

Computer program for steam turbine diagnostic system

Computer program for monitoring of air content in steam at the last stage of steam turbine.

Power Plant Turow,
Poland

A. Jaworek
A. Krupa

1997

Measuring system and computer program for pressure distribution measurement

Measuring system and computer program for measurement of pressure distribution in tip clearance in a gas turbine.

Experimental stand at the
Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology
Gdansk Technical University,
Poland

A. Jaworek
A. Krupa
J. Koronowicz

1994

Computer program for experimental data acquisition

Computer program for measurement force and moment of force distribution on an airfoil.

Experimental stand at the
Faculty of Mechanics,
Gdansk Technical University,
Poland

A. Jaworek
A. Krupa

1992
/1994

Gas ejector operating at low water flow rates

For water aeration in deironing installations.

UNITEX,
Poland

A. Jaworek
A. Krupa

1991

Magnetic filter for water.

Removal of ferrous compound contaminants from water.

INFRACORR,
Poland

A. Jaworek
A. Krupa

1986
/1991

Series of magnetizers for water conditioning.

Removal of scale from tank and pipe walls.

INFRACORR,
Poland

A. Jaworek
A. Krupa

1986
/1989

Liquid-level measuring system

Determination of liquid level in a tank filled with steam/water two-phase flows.

Experimental stand for LOCA simulation in the
Institute of Nuclear Research, Swierk,
Poland

A. Jaworek
A. Krupa
B. Durkiewicz

1985

Void-fraction measuring system

Determination of void fraction in steam/water two-phase flows.

Experimental stand for LOCA simulation in the
Institute of Nuclear Research, Swierk,
Poland

A. Jaworek
A. Krupa
B. Durkiewicz

1984
/1985

System for inter-phase velocity measurement

Determination of gas and liquid velocities in steam/water two-phase flows.

Experimental stand for LOCA simulation in the
Institute of Nuclear Research, Swierk,
Poland

A. Jaworek
A. Krupa
B. Durkiewicz

DO GÓRY