PL
EN

Ośrodek Mechaniki Cieczy - Oferta dla Przemysłu

Ośrodek Mechaniki Cieczy jest zaangażowany we współpracę z polską energetyką wodną. W ramach działalności statutowej rozwijamy metody projektowania maszyn i urządzeń hydraulicznych oraz techniki badawcze stanowiące klucz do rozwiązywania szeregu problemów eksploatacyjnych.

Zakres naszej działalności obejmuje m.in.:

  • badania energetyczne i diagnostyczne turbin wodnych i pomp w warunkach eksploatacyjnych i laboratoryjnych
  • przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom w układach przepływowych: uderzeniom hydraulicznym, kawitacji i erozji kawitacyjnej
  • prace projektowo-konstrukcyjne dotyczące małej energetyki wodnej
  • projektowanie urządzeń do odzysku energii traconej w przemysłowych układach hydraulicznych

Oferta dla przemysłu

Naszym partnerom oferujemy:

  • oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń hydraulicznych
  • wyznaczanie charakterystyk energetycznych oraz optymalizację parametrów ruchowych turbin wodnych i pomp
  • dokumentacje odtworzeniowe i modernizacyjne wirników turbin wodnych
  • ekspertyzy i konsultacje

Oferta dla przemysłu

Inwestorom małej energetyki wodnej proponujemy:

  • dokumentacje i nadzór autorski nad wykonawstwem turbin rurowych, turbin kielichowych oraz turbin Banki-Michella
  • projekty koncepcyjne mikroelektrowni wodnych

Oferta dla przemysłu

Kontakt

dr hab. inż. Adam Adamkowski
e-mail: aadam(at)imp.gda(.)pl
tel.: 58 69 95 212

dr Janusz Steller
e-mail: steller(at)imp.gda(.)pl
tel.: 58 69 95 139

 

DO GÓRY