PL
EN

Badania w tunelu aerodynamicznym

Charakterystyka:

 • obieg zamknięty pojedynczy,
 • zamknięta komora pomiarowa,
 • stopień kontrakcji: 16.0,
 • wymiary główne: długość 11m, wysokość 7m, szerokość 3m,
 • kształt przekroju poprzecznego: ośmiokąt,
 • współczynnik energii: 2.4,
 • ruchome ściany dla zerowego gradientu ciśnienia.

 

Napęd:

 • moc: 56kW,
 • silnik elektryczny prądu stałego,
 • ciągła regulacja obrotów,
 • dwustopniowy wentylator osiowy D=1.0m.

Komory robocze:

1. Komora robocza o niskiej prędkości:

 • wymiary 2.5mx2.4mx1.8m,
 • prędkość maksymalna: 6m/s,
 • przygotowana do testowania jachtów, kominów itp.
 • pole przekroju poprzecznego: 4.0m2.

2. Komora pomiarowa o wysokiej prędkości:

 • wymiary 1.5m x 0.6m x 0.48m,
 • prędkość maksymalna: 100ms-1,
 • niski poziom turbulencji: Tu<0.1%,
 • pole przekroju poprzecznego: 0.25m2.

Przygotowany do badań:

 • warstwy przyściennej,
 • przejścia laminarno-turbulentnego,
 • oddziaływania ślad spływowy-warstwa przyścienna,
 • pomiarów przepływów niestacjonarnych,
 • wizualizacji przepływów,
 • pomiarów prędkości i ciśnienia na i przy powierzchni ciała,
 • lokalnych pomiarów przepływu wokół ciał o skomplikowanych kształtach,
 • sił na smukłych konstrukcjach i mostach,
 • pomiaru oporu aerodynamicznego,
 • pomiaru hałasu aerodynamicznego.

Wyposażenie w sprzęt do akwizycji i monitorowania danych eksperymentalnych:

 • stacja pomiarowa oparta o komputer Magix typu IBM PC 386, USA,
 • karta IEEE 488, Ines, Niemcy,
 • karta ADC BurrBrown, USA,
 • pamięć dyskowa,
 • przetworniki ciśnienia, 6 kanałów, Kulite, USA,
 • Scanivalve dla pomiarów ciśnienia ustalonego, 48 punktów, USA,
 • termoanemometry, 3 kanały, DANTEC, Dania,
 • rejestrator przebiegów niestacjonarnych, Maurer, Szwajcaria,
 • multimetr z kartš IEEE 488, Prema, Niemcy,
 • ploter i drukarka,
 • wyposażenie optyczne: kamera wideo i rejestrator.
DO GÓRY