PL
EN

CSD w zastosowaniach przemysłowych

Trójwymiarowe obliczenia CSD prowadzone w Zakładzie Konwersji Energii IMP PAN dotyczą głównie modelowania procesów pełzania, korozji wodorowej, zmęczenia nisko/wysoko cyklicznego oraz interakcji dwukierunkowej z przepływem w wyniku sprzężeń płyn-ciało stałe. Głównym celem badań jest znalezienie metodyki szacowania żywotności eksploatowanego urządzenia.

Obliczenia częstości drgań wirnika turbiny części LP

The frequency of the set of rotor and blades of the LP part of 200 MW steam turbine has been computed. Half of the rotor and the simplified set that involved ring with 53 blades of the last stage have been considered.

badania   badania

The geometry of the investigated model (left),
The second mode of the frequency of LP part of the rotor (right).

badania

Stresses in the last stage due to rotation - 3000 rpm

badania   badania

badania   badania

Sample of the frequency modes for the LP part's last stage

DO GÓRY