PL
EN

CSD w zastosowaniach przemysłowych

Trójwymiarowe obliczenia CSD prowadzone w Zakładzie Konwersji Energii IMP PAN dotyczą głównie modelowania procesów pełzania, korozji wodorowej, zmęczenia nisko/wysoko cyklicznego oraz interakcji dwukierunkowej z przepływem w wyniku sprzężeń płyn-ciało stałe. Głównym celem badań jest znalezienie metodyki szacowania żywotności eksploatowanego urządzenia.

Obliczenia korozji łopatki turbiny parowej 100UC

The estimation of the influence of the material degradation due to corrosion on the blade dynamic properties has been considered. Computations have also involved the speed of the rotor revolution.

badania

Huber-Mises stresses for the 3000 rpm [MPa]. The initial state.

badania   badania

Blade natural frequency.

badania

Results of the corrosion computation - red color is for the 30% oxides.

DO GÓRY