PL
EN

CSD w zastosowaniach przemysłowych

Trójwymiarowe obliczenia CSD prowadzone w Zakładzie Konwersji Energii IMP PAN dotyczą głównie modelowania procesów pełzania, korozji wodorowej, zmęczenia nisko/wysoko cyklicznego oraz interakcji dwukierunkowej z przepływem w wyniku sprzężeń płyn-ciało stałe. Głównym celem badań jest znalezienie metodyki szacowania żywotności eksploatowanego urządzenia.

Optymalizacja rozruchu turbiny parowej o mocy 120 MW

The modifications of 120 MW steam turbine start-up process have been considered. Thermal-mechanical computations of casing and HP turbine rotor have allowed to generate a new start-up curves.

badania

Geometry of investigated set.


The heating up of the casing and rotor have been modelled. It has allowed to compute the stresses, deformation and relative distance between rotor and casing of turbine HP part.

badania   badania

Sample temperature in the HP part.

badania

Huber-Mises stresses in the HP part. [MPa].

badania

Deformation of the HP part due to thermal stresses.

 badania

The heating up of the casing

badania 

The heating up of the rotor

DO GÓRY