PL
EN

CSD w zastosowaniach przemysłowych

Trójwymiarowe obliczenia CSD prowadzone w Zakładzie Konwersji Energii IMP PAN dotyczą głównie modelowania procesów pełzania, korozji wodorowej, zmęczenia nisko/wysoko cyklicznego oraz interakcji dwukierunkowej z przepływem w wyniku sprzężeń płyn-ciało stałe. Głównym celem badań jest znalezienie metodyki szacowania żywotności eksploatowanego urządzenia.

Współczynnik spiętrzenia naprężeń dla wirnika i zaworów części HP i MP turbiny parowej 13K215

The computations have been done on the basis of temperature measurements obtained during start-up process of real steam turbine set. The results have allowed to obtain coefficients of stresses concentration. These coefficients could be useful to real start-up monitoring.

HP valve (thermal streses)

badania

badania

Rys. 1. Temperature [°C]

Rys. 2. Huber-Misses stresses [MPa]

MP valve (thermal stresses)

badania

badania

Rys. 3. Temperature [°C]

Rys. 4. Huber-Misses stresses [MPa]

HP rotor (thermal stresses)

badania

badania

Rys. 5. Temperature [°C]

Rys. 6. Axial stresses [MPa]

MP rotor (thermal stresses)

badania

badania

Rys. 7. Temperature [°C]

Rys. 8. Axial stresses [MPa]

DO GÓRY