PL
EN

Oferta dla Przemysłu

Zakład oferuje profesjonalne usługi w zakresie:

  • kompleksowych i pełnoskalowych obliczeń stopni turbin parowych i gazowych, sprężarek i wentylatorów oraz komór spalania, palenisk kotłowych, ze szczególnym naciskiem na problem emisji NOx, SOx, COx, pyłów, sadzy, i emisji hałasu,
  • opracowania optymalnych technologii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, współspalania, gazyfikacji, utylizacji odpadowej energii i masy, wykorzystania biomasy i geotermii,
  • obliczeń egzergetyczno-ekonomicznych konwersji ciepłowni w przedsiębiorstwa multi-energetyczne produkujące energię elektryczną, ciepło, chłód, lód łuskowy i media robocze.

POBIERZ FOLDER:    pdf

Zakład dysponuje młodą i fachową kadrą naukowo-badawczą, doświadczoną w wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu energetycznego w Polsce. Podjął się wspólnych prac m.in. dla:

  • ALSTOM Power Elbląg,
  • MERCOR Gdańsk,
  • KLIMAWENT Gdynia,
  • LOTOS-Asfalt Gdańsk,
  • EC Władysławowo,
  • EC Gorzów Wlkp.,
  • EMPEC Ustka.
DO GÓRY