PL
EN

Zakład Konwersji Energii

Monografie i rozdziały w książkach

 1. J.Badur,
  Rozwój pojęcia energii,
  Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk, 2009 (1260 str.)
 2. J.Badur, M.Karcz, R.Kucharski, M.Lemański, W.Zakrzewski,
  Referential state method in gas turbine diagnostics,
  Chapter 9 in: T.Chmielniak, M.Trela (eds.), Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants, IFFM Publishers, Gdańsk, 2008, pp. 437-451
 3. J.Badur,
  An introduction to variational derivation of the pseudomomentum conservation in thermodynamics,
  Chapter 8 in: S.Sieniutycz, H.Farkas (eds.), Variational and extremum principles in macroscopic systems, Elsevier, Amsterdam, 2005, pp.157-185
 4. J.Badur,
  Numeryczne modelowanie zrównoważonego spalania w turbinach gazowych,
  Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk, 2003 (259 str.)

Publikacje

 1. P. Ziółkowski, T. Kowalczyk, S. Kornet, J. Badur,
  On low-grade waste heat utilization from a supercritical steam power plant using an ORC-bottoming cycle coupled with two sources of heat,
  Energy Conversion and Management 146 (2017) 158–173.
  DOI: 10.1016/j.enconman.2017.05.028
  link to this article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890417304624
 2. M. Banaszkiewicz,
  Online determination of transient thermal stresses in critical steam turbine components using a two-step algorithm,
  Journal of Thermal Stresses, 40:6, 690-703,
  DOI: 10.1080/01495739.2016.1249988
  link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/01495739.2016.1249988
 3. K. Banas, J. Badur,
  Influence of strength differential effect on material effort of a turbine guide vane based on thermoelastoplastic analysis,
  Journal of Thermal Stresses,
  DOI: 10.1080/01495739.2017.1352463
  link to this article: http://www.tandfonline.com/eprint/KDUteHUusZCCBUZSYeBC/full
 4. J. Badur, T. Kowalczyk,
  Poprawa elastyczności bloków parowych poprzez magazynowanie ciepła i masy,
  Nowa energia 01/2017, 83-86.
 5. J. Badur, D. Sławiński,
  Dyspozycyjność energetyki wodnej w kontekście rozwoju farm wiatrowych,
  Nowa energia 01/2017, 42-45,
  link to this article: https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/publication/id/58e57f25d5dea2f8e07b0975
 6. J. Badur, P. Ziółkowski, S. Kornet, M. Stajnke, M. Bryk, K. Banaś, P. J. Ziółkowski,
  The effort of the steam turbine caused by a flood wave load,
  AIP Conference Proceedings 1822, 020001 (2017),
  DOI: 10.1063/1.4977675,
  link to this article: http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4977675
 7. J. Badur, M. Bryk, P. Ziółkowski, D. Sławiński, P. J. Ziółkowski, S. Kornet, M. Stajnke,
  On a comparison of Huber-Mises-Hencky with Burzyński-Pęcherski equivalent stresses for glass body during nonstationary thermal load,
  AIP Conference Proceedings 1822, 020002 (2017),
  DOI: 10.1063/1.4977676,
  link to this article: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4977676
 8. J. Badur, P. Ziółkowski, D. Sławiński,
  Sposób wyznaczenia i kontroli opłacalności kogeneracyjnej pracy bloków parowych ze źródłami OZE,
  Rynek Energii Nr 1(128) – 2017, 40-46.
 9. P. Ziółkowski, J. Badur,
  A thermodynamic and technical analysis of zero-emission power plant for Pomerania,
  Technical Transactions 3/2017, series Mechanics 197-210,
  DOI: 10.4467/2353737XCT.17.042.6353,
  link to this article: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=65616
 10. T. Kowalczyk, J. Badur, M. Lemański,
  Poprawa elastyczności bloku energetycznego klasy 390 MW przy użyciu SOEC,
  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, No 53. (2017) 155-158
  http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1a64ffc1-da81-446e-91e5-b193e45d2ba4?q=bwmeta1.element.baztech-97c8ff01-27fd-46d3-9d96-d0096ff9a652
 11. J. Felicjancik, J. Badur
  Podstawy i celowość badań i analiz hydroakustycznych pędników okrętowych,
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki techniczne i inżynieryjne, Część III, Monografie 2017(26), pp.23-29.
 12. D. Sławiński,
  Badanie numeryczne i eksperymentalne dla potrzeb systemu nadzorującego pracę wentylatorów w wymiennikach ciepła,
  INSTAL 2017, 2 (381) 27 – 31,
  link to this article: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4bd43144-2bd3-4564-9865-42190afdc72a?q=bwmeta1.element.baztech-4f8a5aa3-b3e5-4ca3-9bdd-8bb30014bc2a;3&qt=CHILDREN-STATELESS
 1. M. Banaszkiewicz,
  On-line monitoring and control of thermal stresses in steam turbine rotors,
  accepted to: Applied Thermal Engineering 94 (2016) 763–776.
  DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2015.10.131
  link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431115011904
 2. M. Banaszkiewicz,
  Analysis of rotating components based on a characteristic strain model of creep,
  J. Eng. Mater. Technol 138(3), 031004 (Mar 22, 2016) (11 pages) Paper No: MATS-15-1159;
  DOI: 10.1115/1.4032661
  link: http://materialstechnology.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=2490343
 3. D. Mikielewicz, J. Wajs, P. Ziółkowski, J. Mikielewicz,
  Utilisation of waste heat from the power plant by use of the ORC aided with bleed steam and extra source of heat,
  Energy (97),2016, 11–19.
  DOI:10.1016/j.energy.2015.12.106
  link:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036054421501751X
 4. T. Kowalczyk, J. Głuch, P. Ziółkowski,
  Analysis of possible application of high-temperature nuclear reactors to contemporary large-output steam power plants on ships,
  POLISH MARITIME RESEARCH 2 (90) 2016 Vol. 23; pp. 32-41. 10.1515/pomr-2016-0018
  link: http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pdf/PMRes_2016_2.pdf
 5. J. Badur, T. Kowalczyk, P. Ziółkowski, P. Tokarczyk, M. Woźniak,
  Study of the effectiveness of the turbine condenser air extraction system using hydro ejectors,
  Trans. IFFM No. 131 (2016) 41-53,
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/search/article/study-of-the-effectiveness-of-the-turbine-condenser-air-extraction-system-using-hydro-ejectors/
 6. P. Ziółkowski, J. Badur, K. Jesionek, A. Chrzczonowski,
  Multiple approaches to analysis of H2O injection into a gas turbine,
  Journal of Power Technologies 96 (3) (2016) 200–205,
  http://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/956
 7. J. Badur, D. Sławiński, S. Kornet, T. Kowalczyk, M. Bryk, P.J. Ziółkowski, M. Stajnke, P. Ziółkowski,
  Pozaprojektowe ograniczenia mające na celu utrzymanie dyspozycyjności turbiny parowej dużej mocy,
  Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej, listopad 2016, (749) 652-654.
 8. S. Kornet, P. Ziółkowski, J. Badur,
  Badania niszczące złącza doczołowego wykonanego ze stali o podwyższonej wytrzymałości S420 G2+M pod wodą na głębokości 30 m,
  Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo – energetycznej, listopad 2016, (749) 666-669.
 9. P. Ziółkowski, J. Badur, G. Bzymek,
  Modelowanie węzła stopnia regulacyjnego turbin typu 360 MW,
  Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo – energetycznej, listopad 2016, (749) 710-712.
 10. K. Dominiczak, M. Banaszkiewicz,
  A verification approach to thermoelastic steam turbine rotor analysis during transient operation.
  Trans. IFFM No. 131 (2016) 55-65,
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/search/article/a-verification-approach-to-thermoelastic-steam-turbine-rotor-analysis-during-transient-operation/
 11. J. Badur, S. Kornet, D. Sławiński, P. Ziółkowski, M. Banaszkiewicz, A. Rehmus-Forc,
  Numerical analysis of cracking hazard of a thermos-well for measuring steam temperature in a steam turbine control stage,
  Journal of Power Technologies 96 (6) (2016) 361-367.
 12. J. Badur, P. Ziółkowski, D. Sławiński,
  Duhem i Natanson - dwie mechaniki,
  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Rok 2015, Warszawa, luty 2016, ISSN 2084-9702; str 127- 162.
 13. J. Badur, D. Sławiński,
  Rozruchy maszyn energetycznych we współpracy z odnawialnymi źródłami energii,
  Nowa Energia, 4/52, str. 56-58 (1 pkt),
  link to this article: http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/pliki/2/2016/do_cire_rozruchy.pdf
 14. J. Badur, S. Kornet, D. Sławiński, P. Ziółkowski,
  Analysis of unsteady flow forces acting on the thermowell in a steam turbine control stage,
  Journal of Physics: Conference Series 760 (2016) 012001,
  DOI: 10.1088/1742-6596/760/1/012001
 15. P. Ziółkowski, J. Badur,
  On the unsteady Reynolds thermal transpiration law,
  Journal of Physics: Conference Series 760 (2016) 012041,
  DOI: 10.1088/1742-6596/760/1/012041
 16. S. Kornet, J. Badur,
  Evaporation level of the condensate droplets on a shock wave in the IMP PAN nozzle depending on the inlet conditions,
  Journal of Physics: Conference Series 760 (2016) 012009,
  DOI:10.1088/1742-6596/760/1/012009
 17. M. Banaszkiewicz, K. Dominiczak,
  A METHODOLOGY FOR ONLINE ROTOR STRESS MONITORING USING EQUIVALENT GREEN’S FUNCTION AND STEAM TEMPERATURE MODEL,
  Trans. IFFM. No. 133, 2016, 13–37,
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/search/article/a-methodology-for-online-rotor-stress-monitoring-using-equivalent-greens-function-and-steam-tempe/
 18. J. Badur, D. Sławiński,
  Starting Power Units in Cooperation with Renewable Energy Sources,
  Acta Energetica 4/29(2016)6–11,
  link to this article: http://actaenergetica.org/article/pl/starty-blokow-energetycznych-we-wspolpracy-z-odnawialnymi-zrodlami-energii.html
 1. M. Banaszkiewicz,
  Multilevel approach to lifetime assessment of steam turbines,
  International Journal of Fatigue 73 (2015) 39–47, doi:10.1016/j.ijfatigue.2014.10.009
 2. J. Badur, P. Ziółkowski, D. Sławiński, S. Kornet,
  An approach for estimation of water wall degradation within pulverized-coal boilers,
  Energy, doi:10.1016/j.energy.2015.04.061
 3. J. Badur, P. J. Ziółkowski, P. Ziółkowski,
  On the angular velocity slip in nano‑flows,
  Microfluid Nanofluid (2015) 19:191–198, DOI 10.1007/s10404-015-1564-6
 4. M. Banaszkiewicz, A. Rehmus-Forc,
  Stress corrosion cracking of a 60MW steam turbine rotor,
  Engineering Failure Analysis Volume 51, May 01, 2015, Pages 55-68, doi:10.1016/j.engfailanal.2015.02.015
 5. T. Kowalczyk, P. Ziółkowski, J. Badur,
  Exergy Losses in the Szewalski Binary Vapor Cycle,
  Entropy 2015, 17, 7242-7265; doi:10.3390/e17107242
 6. J. Badur, S. Kornet, D. Sławiński, P. Ziółkowski, M. Banaszkiewicz, A. Rehmus-Forc,
  Zagrożenia powodowane pękaniem osłony termopary w stopniu regulacyjnym turbiny parowej,
  Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo energetycznej 10/2015 (736) str 647-650.
 7. J. Badur, G. Bzymek, A. Majkowska, D. Sławiński, P. Ziółkowski, P.J. Ziółkowski,
  Znaczenie głębokości obszaru strefy wpływu ciepła na rodzaj przeprowadzanej rewitalizacji przy uszkodzeniach wirników,
  Instal 2015/12 (368) str 36-40
 8. P. Ziółkowski, T. Kowalczyk, J. Hernet, S. Kornet,
  The thermodynamic analysis of the Szewalski hierarchic vapour cycle cooperating with a system of waste heat recovery,
  Trans. IFFM. 129, 51-75 (2015)
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/search/article/the-thermodynamic-analysis-of-the-szewalski-hierarchic-vapour-cycle-cooperating-with-a-system-of-was/
 9. P. Ziółkowski, R. Piotrowski, J. Badur,
  Accuracy problem of modelling in a gas turbine cycle with heat regeneration according to Szewalski’s idea,
  Trans. IFFM. 129, 77-109 (2015)
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/search/article/accuracy-problem-of-modeling-in-a-gas-turbine-cycle-with-heat-regeneration-according-to-szewalski/
 10. T. Kowalczyk, P. Ziółkowski, S. Kornet,
  Hierarchical cycles in the modern power system – exergy analysis under partial loads,
  Trans. IFFM. 129, 3-23 (2015)
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/search/article/hierarchical-cycles-in-the-modern-power-system-exergy-analysis-under-partial-loads/
 11. S. Kornet, D. Sławiński, P. Ziółkowski, J. Badur,
  Analysis of unsteady flow forces on the thermowell of steam temperature sensor,
  Trans. IFFM. 129, 25-49 (2015)|
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/search/article/analysis-of-unsteady-flow-forces-on-the-thermowell-of-steam-temperature-sensor/
 12. J. Felicjancik, P. Ziółkowski, J. Badur,
  An advanced thermal-FSI approach of an evaporation of air heat pump,
  Trans. IFFM. 129, 111-141 (2015)
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/search/article/an-advanced-thermal-fsi-approach-of-an-evaporation-of-air-heat-pump/
 13. T. Kowalczyk, P. Ziółkowski, J. Badur,
  Exergy analysis of the Szewalski cycle with a waste heat recovery system,
  Archives of thermodynamics 36(2015), No 3,25-48
  DOI: https://doi.org/10.1515/aoter-2015-0020
  https://www.degruyter.com/view/j/aoter.2015.36.issue-3/aoter-2015-0020/aoter-2015-0020.xml
 14. S. Kornet, J. Badur,
  ENHANCED EVAPORATION OF THE CONDENSATE DROPLETS WITHIN THE ASYMMETRICAL SHOCK WAVE ZONE,
  Trans. IFFM. No. 128, 2015, 119–130
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/search/article/enhanced-evaporation-of-the-condensate-droplets-within-the-asymmetrical-shock-wave-zone/
 15. A. Majkowska, D. Sławiński, J. Badur,
  A ROBUST MODEL OF MATERIAL DEGRADATION WITHIN A CORROSIVE ENVIRONMENT,
  Trans. IFFM. No. 128, 2015, 85–96,
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/search/article/a-robust-model-of-material-degradation-within-a-corrosive-environment/
 16. J. Badur,
  ENERGY - CONVERSION, CONSERVATION AND MANAGEMENT,
  Trans. IFFM. No. 127, 2015, 27–43,
  https://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/wydawnictwo-imp-pan/transactions-of-iffm/volumes/127/article/energy-conversion-conservation-and-management/
 1. S. Kornet,
  Wytężenie stali P91 podczas wysokotemperaturowego pełzania - Nowa koncepcja naprężenia zredukowanego,
  opr. wewn IMP PAN nr 224/2014, str 1-43, Gdańsk 2014.
 2. M. Banaszkiewicz,
  Steam turbines start-ups,
  Transactions of IFFM, no 126, 2014 , 167-194,
  link to this article: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-484a0f98-081c-46a9-8716-cb06f56ffc03
 3. P. Ziółkowski, J. Hernet, J. Badur,
  Revalorization of the Szewalski binary vapour cycle,
  Archives of thermodynamics,  no 3/vol. 35,  2014,  225-249
 4. T. Kowalczyk,  J. Badur,
  Logistic aspects of energy conversion efficiency in marine steam power plants in off-design conditions,
  Logistyka, nr 4, 2014,  4510-4517
 5. S. Kornet, J. Badur,
  “Eulerian – Eulerian” versus ,,Eulerian –Lagrangean” models of condensation,
  Logistyka, nr 4, 2014, 4463-4473
 6. T. Kowalczyk, J. Głuch , J. Badur, P. Ziółkowski,
  Analiza techniczno-energetyczna preferowanych obiegów termodynamicznych mobilnych wysokotemperaturowych siłowni jądrowych,
  Zesz. Nauk. Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, vol 31/zeszyt 86, 2014, 35-48
 7. J. Badur, M. Karcz,
  Energy,
  hasło do „Encyclopedy of Thermal Stresses” - Ed. By R. Hetnarski, Springer Verlag Dordrecht Heidelberg, 2014, pp. 1261-1269, ISBN 978-94-007-2738-0
 8. J. Badur, M. Lemański,
  Entropy: The Clacssical View,
  hasło do „Encyclopedy of Thermal Stresses” - Ed. By R. Hetnarski, Springer Verlag Dordrecht Heidelberg, 2014, pp. 1295-1303, ISBN 978-94-007-2738-0
 9. J. Badur, L. Nastałek,
  Thermodynamics of Thermo-deformable Solids,
  hasło do „Encyclopedy of Thermal Stresses” - Ed. By R. Hetnarski, Springer Verlag Dordrecht Heidelberg, 2014, pp. 5584-5593, ISBN 978-94-007-2738-0
 10. J. Badur, P. Ziółkowski, W. Zakrzewski, D. Sławiński, S. Kornet, T. Kowalczyk, J. Hernet, R. Piotrowski, J. Felincjancik, P. J. Ziółkowski,
  An advanced Thermal-FSI approach to flow heating/cooling,
  Journal of Physics: Conference Series 530 (2014) 1-8.
 11. P. Ziółkowski, J. Badur,
  Navier number and transition to turbulence,
  Journal of Physics: Conference Series 530 (2014) 1-8.
 12. S. Kornet, J. Badur,
  An asymmetrical λ-foot of condensing steam flow in the IMP PAN nozzle,
  Journal of Physics: Conference Series 530 (2014) 1-8.
 13.  K. Czechowicz, J. Badur, K. Nariewicz,
  Two-way FSI modelling of blood flow through CCA accounting on-line medical diagnostics in hypertension,
  Journal of Physics: Conference Series 530 1-8 (2014)
 14. S. Kornet, J. Badur,
  Comparison of two models of condensation,
  PhD Interdisciplinary Journal 2014, 193-203.
 15. P. Ziółkowski, J. Badur, P.J. Ziółkowski,
  Do we need Navier number? – Further remarks and comparison with another dimensionless numbers,
  PhD Interdisciplinary Journal 2014, 259-268.
 16. P. Ziółkowski, D. Sławiński, J. Badur,
  Problem spadku ciśnienia w bilansie pędu modelu 0D oraz jego wpływu na wymianę ciepła i sprawność kotła odzyskowego; dyskusja poziomu projektowego i diagnostyczno-monitorującego,
  Prace Naukowe IMiE Pol. Śląskej, 35, 1188-1200 2014
 17. D. Sławiński, P. Ziółkowski, T. Kowalczyk, J. Badur,
  Utrata żywotności stali P91 wskutek wibropełzania wysokotemperaturowego trójnika pary świeżej,
  Prace Naukowe IMiE Pol. Śląskej, 35, 956-962, 2014
 18. J. Badur, P. Ziółkowski, D. Sławiński, S. Kornet,
  An referential FSI model for estimation of an combustion chamber degradation,
  Prace Naukowe IMiE Pol. Śląskej, 35, 56-68 2014
 19. P. Ziółkowski, J. Badur,
  Możliwości dostosowania istniejących bloków gazowo-parowych do utylizacji gazu niekonwencjonalnego w tym gazu łupkowego,
  RYNEK GAZU 2014  - Ed. H. Kaproń, Wyd. KAPRINT, 231-241 , ISBN 978-83-937928-3-2
 20. S. Kornet, J. Badur,
  Mechanizm odparowania kropel kondensatu w strefie fali uderzeniowej,
  Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych- Ed. R. Smusz, Ofic. Wyd. Pol. Rzeszowskiej, 2014, pp. 239-253, ISBN 978-83-7199-949-6
 21. J. Topolski, Cz. Szyrejko, S. Kornet, J. Badur,
  Wieloznaczność rozpływu pary w wysokoobrotowej turbinie parowej,
  Aktualne Zagadnienia Energetyki  Tom III – red K. Wójs i T. Tietze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, pp. 235-270, ISBN 978-83-7493-874-7
 22. P. Ziółkowski, J. Badur,
  Selection of thermodynamic parameters in order to improve the environmental performance on the gas-steam turbine cycle,
  Aktualne Zagadnienia Energetyki  Tom III – red K. Wójs i T. Tietze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, pp. 445-456, ISBN 978-83-7493-874-7
 23. D. Sławiński, A. Majkowska, J. Badur, T. Kowalczyk,
  Zwiększona degradacja elementów maszyn energetycznych spowodowana akusto-pełzaniem,
  Aktualne Zagadnienia Energetyki  Tom III – red K. Wójs i T. Tietze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, pp. 73-84, ISBN 978-83-7493-874-7
 24. T. Kowalczyk, S. Kornet, P. Ziółkowski, J. Badur,
  Określenie masowego natężenia przepływu czynników wielofazowych w klasycznej zwężce Venturiego w ujęciu zero- i trójwymiarowym,
  Aktualne Zagadnienia Energetyki  Tom II – red K. Wójs i P. Szulc, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, pp. 189-202, ISBN 978-83-7493-873-0
 25. D. Mikielewicz, Ł. Barleta, P. Ziółkowski, J. Wajs, J. Mikielewicz,
  Operation of the 900 MW Power plant with the ORC supplied from three heat sources,
  Aktualne Zagadnienia Energetyki  Tom II – red K. Wójs i P. Szulc, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, pp. 327-342, ISBN 978-83-7493-873-0
 26. K. Jesionek, A. Chrzczonowski, P. Ziółkowski, J. Badur,
  Porównanie metod podnoszenia sprawności i obniżania emisyjności turbin gazowych przez zastosowanie wtrysku H2O do obiegu turbiny parowej,
  Aktualne Zagadnienia Energetyki  Tom I – red K. Wójs i A. Sitki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, pp. 437-446, ISBN 978-83-7493-872-3
 1. P. Ziółkowski, W. Zakrzewski, D. Sławiński, J. Badur,
  Czyste technologie gazowe - szansą dla Pomorza,
  Rynek Energii. 104, s. 79-85. nr 1, 2013.
 2. P. Ziółkowski, W. Zakrzewski, O. Kaczmarczyk, J. Badur,
  Thermodynamic analysis of the double Brayton cycle with the use of oxy combustion and capture of CO2,
  Archives of thermodynamics  vol 34, 23-38, no. 2, 2013.
 3. P. Ziółkowski, J. Badur,
  Podstawy wzmożonej konwersji energii,
  Logistyka nr 4, s. 658-667 (2013).
 4. S. Kornet, J. Badur,
  Nierównowagowe przemiany fazowe,
  Logistyka, nr 4, s. 225-233 (2013).
 5. P. Ziółkowski, D. Mikielewicz, J. Mikielewicz,
  Increase of power and efficiency of the 900 MW supercritical power plant through incorporation of the ORC,
  Archives of thermodynamics  vol 34, 51-71, no. 4, 2013.
 6. K. Jesionek, J. Kron, W. Zakrzewski, D. Sławiński, S. Kornet, P. Ziółkowski, J. Badur,
  Modelling of Baumann’s turbine stage operations,
  Part II – Free and Kinetic Vibration, Archiwum Energetyki,  tom 43, 2013, 61-74
 1. Ziółkowski P., Lemański M., Badur J., Nastałek L.,
  Power augmentation of PGE Gorzow’s gas turbine by steam injection – thermodynamic overview.

  Rynek Energii 98, 2012 nr 1, 161-167.
 2. Ziółkowski P., Lemański M., Badur J., Zakrzewski W.,
  Wzrost sprawności turbiny gazowej przez zastosowanie idei Szewalskiego.
  Rynek Energii 100, 2012 nr 3, 63-70
 3. W. Zakrzewski,
  Evaluation of modified two-equation turbulence model for nonpremixed jet diffusion flame,
  Archivum of Combustion, vol 32, 93-100 (2012).
 4. P. Ziółkowski, D. Mikielewicz,
  Analiza pracy nadkrytycznego bloku 900 MWe współpracującego z obiegiem ORC,
  Archiwum Energetyki,  tom 62, 165-174 (2012).
 5. W. Zakrzewski, L. Nastałek, J. Badur, K. Jesionek, K. Straś, M. Masłyk,
  Modeling of Baumann’s turbine stage operations,
  Part I – Flow, Archiwum Energetyki, tom 62, 175-184 (2012).
 6. K. Jesionek, A. Chrzczonowski, P. Ziółkowski, J. Badur,
  Power enhancement of the Brayton cycle by steam utilization,
  Archives of Thermodynamics, vol 33, 39-50 (2012).
 7. M. Banaszkiewicz,
  Numerical investigation of creep behaviour of high-temperature steam turbine components,
  Transactions of IFFM, no 124, 2012 , 5-15.
 8. L. Nastałek, M. Karcz, D. Sławiński, W. Zakrzewski, P. Ziółkowski, C. Szyrejko, J. Topolski, R. Werner and J. Badur,
  On the internal efficiency of a turbine stage: classical and computational fluid dynamics definitions,
  Transactions of IFFM, no 124, 2012, 17-39.
 9. D. Sławiński and W. Zakrzewski,
  Dynamic analysis of the control stage of a high speed steam turbine,
  Transactions of IFFM, no 124, 2012, 41-49.
 10. P. Ziółkowski and J. Badur,
  Clean gas technologies - towards zero-emission repowering of Pomerania,
  Transactions of IFFM, no 124, 2012, 51-80 .
 11. W. Zakrzewski,
  On proper clousers for modeling of turbulent combustion,
  Transactions of IFFM, no 124, 2012, 81-91
 12. K. Jesionek, A. Chrzczonowski, P. Ziółkowski and J. Badur,
  Enhancement of the Brayton cycle efficiency by water or steam utilization,
  Transactions of IFFM, no 124, 2012, 93-108
 13. W. Zakrzewski, M. Karcz and S. Kornet,
  Estimation of the steam condensation flow via CFD methods,
  Transactions of IFFM, no 124, 2012, 111-124.
 1. J. Badur, M. Karcz, M. Lemański,
  On the mass and momentum transport within Navier-Stokes layer,
  Microfluidics Nanofluidics (2011)


 2. J. Badur, M. Karcz, M. Lemański, L. Nastałek,
  Foundations of the Navier-Stokes boundary  conditions in fluid mechanics,
  Transactions of the Institute of Fluid Flow Machinery, no 123, 2011, 3-55


 3. J. Badur, M. Karcz, M. Lemański, L. Nastałek,
  Enhancement Transport Phenomena in the Navier-Stokes Shell-like Slip Layer,
  CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 73, No. 3, pp. 299-310, 2011


 4. P. Jóźwik, J. Badur, M. Karcz,
  Numerical modelling of a microreactor for thermocatalytic decomposition of toxic compounds,
  Chemical and Process Engineering 2011, 32 (3), 215-227 + załącznik
 1. M. Karcz, S. Kowalczyk, J. Badur,
  On the influence of geometric microstructural properties of porous materials on the modelling of a tubular fuel cell,
  Chem. Proc. Eng. 31 (2010) 489-503


 2. J. Badur, M. Karcz,
  On evolution of the capillarity tensor,
  in: W. Pietraszkiewicz, I.Kreja (eds.), Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 2, CRC Press, Taylor&Francis Group, London, 2010, pp. 51-54


 3. J. Badur, M. Karcz, M. Lemański, R. Kucharski, A. Wiśniewski, W. Zakrzewski, D. Sławiński, L. Nastałek,
  Modeling of vibration of pres-stressed liquid filled tank,
  in: W. Pietraszkiewicz, I. Kreja (eds.), Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 2, CRC Press, Taylor&Francis Group, London, 2010, pp. 159-162
 1. J. Badur,
  Book review: Energy Optimization in Process Systems,
  Stanisław Sieniutycz, Jacek Jeżowski. Elsevier, Amsterdam (2009), ISBN: 978-0-08-045141-1, Energy Convers. Manage. 50 (2009)

 2. M. Karcz,
  From 0D to 1D modeling of tubular solid oxide fuel cell,
  Energy Convers. Manage. 50 (2009) 2307-2315


 3. M. Karcz,
  Prediction of the electric current flux in a tubular fuel cell by means of a 1D model,
  Chem. Proc. Eng. 30 (2009) 267-278


 4. D. Knitter, T. Sieńczak, J. Badur, M. Karcz, M. Lemański, W. Zakrzewski,
  Koncepcja modernizacji turbiny K210,
  IX Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie Cieplne, Eksploatacja- Modernizacje-Remonty, Słok-Bełchatów, 1-3 Czerwca 2009, pp. 113-122

 5. M. Szostak, J. Badur,
  Regulowany stopień Ostrowskiego – analiza charakterystyk przepływowych,
  IX Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie Cieplne, Eksploatacja-Modernizacje-Remonty, Słok-Bełchatów, 1-3 Czerwca 2009, 134-138

 6. D. Sławiński,
  Analiza tarczy kierowniczej - przed i po modernizacji,
  Nowa Energia 1 (2009) 72-76
 1. M. Lemański, M. Karcz,
  Performance of lignite-syngas operated tubular solid oxide fuel cell,
  Chem. Proc. Eng. 29 (2008) 233-248

 2. D. Knitter, J. Badur,
  Coupled analysis 0D and 3D for an axial force prediction in the first stage of steam turbine,
  Systems (2008) 244-262 (in Polish)
  pdf

 3. J. Badur, B. Sun,
  Compatibility of nonabelian continua via Cartan’s method,
  Int. J. Mechanics 1 (2008) 73-82

 4. J.Badur, M.Karcz, R. Kucharski, M.Lemanski, W.Zakrzewski,
  Referential state method in gas turbine diagnostics,
  in: T. Chemielniak and M. Trela (Eds), Diagnostics of new-generation thermal power plant, IFFM Publishers, 2008, pp. 437-451

 5. M.Lemanski, M.Karcz,
  Performance of lignite-syngas operated tubular solid oxide fuel cell,
  Inz. Chem. Procesowa, Vol. 29, 2008, pp. 233-248
  pdf
 1. M. Karcz,
  Performance of a tubular fuel cell with internal methane reforming,
  Chem. Proc. Eng. 28 (2007) 307-321
  pdf

 2. J. Badur, H. Charun,
  Selected problems of heat exchange modelling in pipe channels with ball turbulisers,
  Archives of Thermodynamics 28 (2007) 65-88
  pdf

 3. J. Badur, A. Wiśniewski, I. Zagrodzki,
  Współpraca źródła geotermalnego z miejskim wysokotemperaturowym systemem ciepłowniczym,
  Ciepłownictwo – Ogrzewnictwo - Wentylacja, 2 (2007) 4-8
  pdf

 4. P. Piątkowski, M. Lemanski, T. Bohdal,
  Model obliczeniowy do symulacji pracy czterosuwowego tlokowego silnika spalinowego z zaplonem iskrowym,
  [in:] XIII Sympozjum Wymiany Ciepla i Masy, Tom II, Koszalin-Darłówko, 2007, pp. 785-794
  pdf
 1. M. Karcz,
  Wpływ wybranych parametrów przepływowych na charakterystyki rurkowego ogniwa paliwowego,
  Inz. Chem. Procesowa 27 (2006) 201-215 (in Polish)

 2. S. Kowalczyk, M. Karcz, J. Badur,
  Analysis of thermodynamic and material properties assumptions for three-dimensional SOFC modeling,
  Archives of Thermodynamics 27 (2006) 21-38
  pdf

 3. P. Kozłów, J. Badur,
  Analizy egzergetyczne układów energetyki rozproszonej,
  Systems 11 (2006) 349-360

 4. M. Karcz,
  Mean and turbulent thermal fields due to film cooling via an eddy heat diffusivity closure,
  TASK Quarterly 10 (2006) 377-390
  pdf

 5. R. Kucharski,
  Modeling ductile damage of steel in aggressive environment,
  TASK Quarterly 10 (2006) 417-425
  pdf

 6. A. Wiśniewski, R. Kucharski,
  Eigencharacteristics of fluid filled tanks: an extended symmetrical coupled approach,
  TASK Quarterly 10 (2006) 455-468
  pdf
 1. M.Karcz, J. Badur,
  An alternative two-equation turbulent heat diffusivity closure,
  Int. J. Heat Mass Transfer 48 (2005) 2013-2022

 2. J.Badur, M.Lemański,
  Ogniwo paliwowe SOFC z wewnętrznym reformingiem,
  Inz. Chem. Procesowa  26 (2005) 157-172
  pdf

 3. M.Lemanski, J.Badur,
  Performance of solid oxide fuel cell in hybrid cycles,
  Turbulence 11 (2005) 99-107

 4. M.Karcz,
  Numerical modeling of flow with electrochemical reactions in solid oxide fuel cell,
  Turbulence 11 (2005) 89-97

 5. J. Badur, A. Wiśniewski,
  Dociążanie obiegu energetycznego elektrociepłowni z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
  in: M. Trela (ed.), Ciepło skojarzone komfort zimą i latem- trójgeneracja, Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk, 2005, pp. 101-128

 6. M.Karcz,
  Dwurównaniowe modelowanie turbulentnego strumienia ciepła,
  PAN Działalność naukowa – wybrane zagadnienia 18 (2004) 100-102

 7. J.Badur,
  Five Lectures on Modern Fluid Thermomechanics,
  2005 (in Polish)
  pdf

 8. M. Lemanski, J. Badur,
  Osiągi tlenkowego ogniwa paliwowego w ukladach hybrydowych,
  V Warsztaty ,,Modelowanie przeplywow wielofazowych w ukladach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe'', 2-4 wrzesien 2005, Stawiska, 2005, (in Polish)
  pdf

 9. M. Karcz,
  Problemy numerycznego modelowania przeplywow z reakcjami elektrochemicznymi w ogniwie paliwowym SOFC,
  V Warsztaty ,,Modelowanie przeplywow wielofazowych w ukladach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe'', 2-4 wrzesien 2005, Stawiska, 2005, (in Polish)
  pdf

 10.  J. Badur, J. Badur,
  An introduction to variational derivation of the pseudomomentum conservation in thermodynamics,
  in: S. Sieniutycz and H. Farkas (Ed.), Variational and extremum principles in macroscopic systems, Elsevier Ltd., 2005, pp. 157-185
  pdf

 11. A. Gardzilewicz, J. Badur, M. Karcz, J. Swirydczuk,
  Numerical investigations of the turbine last stage - exhaust hood flow, Proc. of 6th European Conference on Turbomachinery,
  Fluid Dynamics and Thermodynamics, Ed. G. Bois et al., 7-11 March, Lille, France, 2005, 046_09/163, pp. 500-509
  pdf
 1. M.Lemański, J.Badur,
  Parametrical analysis of a tubular pressurized SOFC,
  Archives of Thermodynamics 25 (2004) 53-72
  pdf

 2. M.Kekana, J.Badur,
  An analysis of a piezo-elastic absorber with a capacitivite shunt,
  TASK Quarterly 8 (2004) 1-12

 3. M.Karcz,
  Analiza pracy dyfuzorów termicznych w aspekcie chłodzenia turbin gazowych,
  Zeszyty Naukowe IMP PAN 535/1494/2004, Gdańsk, 2004 (164 str.)
  pdf

 4. M. Karcz, J.Badur, R.Kucharski, M.Lemanski, S. Kowalczyk, A.Wisniewski, S.Lewandowski,
  Numerical modeling of degradation effects in a gas turbine silo-combustion chamber,
  in: Z. Domachowski (Ed.), Technical, economic and environmental aspects of combined cycle power plants, Gdansk TU Press, 2004, pp. 135-143
  pdf

 5. R.Kucharski, J. Badur, P.Ostrowski, M.Banaszkiewicz,
  Stress corrosion modeling in steam turbine blades,
  in: Z. Domachowski (Ed.), Technical, economic and environmental aspects of combined cycle power plants, Gdansk TU Press, 2004, pp. 145-153
  pdf

 6. M.Lemanski, J.Topolski, J.Badur,
  Analysis strategies for gas turbine - solid oxide fuel cell hybrid cycles,
  in: Z. Domachowski (Ed.), Technical, economic and environmental aspects of combined cycle power plants, Gdansk TU Press, 2004, pp. 213-220
  pdf

 7. A.Wisniewski, J.Topolski, J.Badur,
  More efficient gas-steam power plant topped by LiBr absorption chiller,
  in: Z. Domachowski (Ed.), Technical, economic and environmental aspects of combined cycle power plants, Gdansk TU Press, 2004, pp. 183-192
  pdf

 8. J. Badur,
  Further remarks on the pseudomomentum balance in hydro- and gasodynamics, Lecture,
  XVI Conf. on Fluid Dynamics, 20-23 September, Waplewo, 2004
  pdf
 1. Z.Bilicki, J.Badur,
  A thermodynamically consistent relaxation model for turbulent, binary mixture undergoing phase transition,
  J. Non-Equilib. Thermodyn. 28 (2003) 311-340
  pdf

 2. J.Badur, M. Karcz, T.Wysocki,
  Chemistry-turbulence coupling in a model of inhomogenously premixed combustion,
  TASK Quarterly 7 (2003) 337-346
  pdf

 3. M.Karcz, J.Badur,
  A turbulent heat flux two-equation closure based on the V2F turbulence model,
  TASK Quarterly 7 (2003) 375-387
  pdf

 4. M.Karcz, J.Badur,
  Numeryczna implementacja modelu racjonalnej turbulencji,
  Zeszyty Naukowe IMP PAN 531/1490/2004, Gdańsk, 2003 (34 str.)
  pdf

 5. J.Badur, P.Kozłów,
  Modernizacja sieci ciepłowniczej w Słupsku,
  Energetyka Cieplna i Zawodowa 225 (2003) 18-22

 6. J.Badur, P.Kozłów,
  Wstępna ocena techniczno-ekonomiczna wprowadzenia skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w sieci ciepłowniczej Słupska,
  Ciepłownictwo w Polsce 9 (2003) 122-128

 7. J.Badur, M.Lemański,
  Odwrócony obieg Braytona – wysokosprawnym sposobem odzysku ciepła odpadowego z turbiny gazowej,
  Energetyka Cieplna i Zawodowa 221 (2003) 46-48

 8. M.Karcz, J.Badur,
  An alternative turbulent heat flux modelling for gas turbine cooling application,
  Transactions of IFFM 113 (2003) 201-212
  pdf

 9. A.Gardzilewicz, J.Świrydczuk, J.Badur, M.Karcz, R.Werner, C. Szyrejko,
  Methodolgy of CFD Computations Applied for Analysing Flows Through Steam Turbine Exhaust Hood,
  Transactions of the Fluid-Flow Machinery 115 (2003) 157-168
  pdf

 10. J.Badur, M.Karcz, R. Kucharski, A. Wisniewski, M. Kekana, M. Banaszkiewicz, M.Bielecki, W. Dudda, T. Ochrymiuk,
  Coupled modeling of the cooling processes and the induced thermo-corrosive fatigue within a gas turbine,
  in: T. Uhl (Ed.), State of art on gas turbine research in Poland, 2003, pp. 19-30
  pdf

 11. J.Badur, M.Karcz, R.Kucharski, M.Lemanski, S.Kowalczyk, J.Topolski, P.Kozłów, T.Ochrymiuk, W.Sobieski,
  Numerical modeling of the combustion processes in a gas turbine chambers,
  in: T. Uhl (Ed.), State of art on gas turbine research in Poland, 2003, pp. 9-18
  pdf

 1. J.Topolski, J.Badur,
  Comparison of the Combined Cycle Efficiencies with Different Heat Recovery Steam Generators,
  Transactions of Institute of Fluid-Flow Machinery 111 (2002) 5-16
  pdf

 2. J.Badur, J.Topolski,
  Optymalna krotnosc recyrkulacji w palenisku z atmosferycznym zlozem fluidalnym,
  IX Konf. Kotlowa, Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotlow, Prace IMiUE Politechniki Slaskiej, 2002
  pdf

 3. A.Gardzilewicz, M.Karcz, S.Marcinkowski, M.Bielecki, J.Badur, A.Malec, M.Banaszkiewicz,
  Proposal of Modernisation of a Steam Turbine Stage Before Extraction - CFD and CSD Analysis,
  TASK Quarterly 6 (2002) 577-589
  pdf

 4. J.Badur,
  A Thermodynamically Consistent Model for Turbulent, Binary Mixture Undergoing Phase Transition,
  CFD Conference on Advanced Models of Numerical Thermo-Mechanics of Fluids: Industrial Applications, Warszawa 2002
  pdf

 5. M.Karcz,
  A Turbulent Heat Flux Two-Equation Closure,
  CFD Conference on Advanced Models of Numerical Thermo-Mechanics of Fluids: Industrial Applications, Warszawa 2002, (in Polish)
  pdf
 1. T.Ochrymiuk, J.Badur,
  Flameless Oxidation at the GT26 Gas Turbine: Numerical Study Via Full Chemistry,
  TASK Quarterly 5 (2001) 239-246
  pdf

 2. M.Bielecki, M.Karcz, W.Radulski, J.Badur,
  Thermo-Mechanical Coupling Between the Flow and Deformation of the Valve During Start-Up of the 200MW Turbine,
  TASK Quarterly 5 (2001) 125-140
  pdf
 1. M.Bielecki, W.Wojciechowski, K.Kosowski, W.Radulski, M.Karcz, J.Badur,
  Creep of the evaporator turbe accelerated by oxidation and ash erosion-corrosion within the supercritical pulverised coal-fired boiler,
  Proceedings of 2nd International Scientific Symposium on Technical, Economical and Environmental Aspects of Combined Cycle Power Plants COMPOWER'2000, 23-24 November, Gdansk, Poland, 2000, pp. 61-77

 2. J.Topolski, J.Badur,
  Efficiency of HRSG within a Combined Cycle with Gasification and Sequential Combustion at GT26 Turbine,
  Proceedings of 2nd International Scientific Symposium on Technical, Economical and Environmental Aspects of Combined Cycle Power Plants COMPOWER'2000, 23-24 November, Gdansk, Poland, 2000, pp. 291-298
  pdf

 3. M.Banaszkiewicz, J.Badur,
  Gradient Theory for the Description of Interfacial Phenomena in Flashing Water Flows,
  TASK Quarterly 4 (2000) 213-29
 1. J.Badur, M.Banaszkiewicz,
  Model of the Ideal Fluid with Scalar Microstructure. An Application to Flashing Flow of Water,
  Transactions of the Fluid-Flow Machinery 105 (1999) 115-151


 2. J.Badur, M.Banaszkiewicz, M.Karcz, M.Winowiecki,
  Numerical simulation of 3D flow through a control valve,
  International Conference SYMKOM'99, Turbomachinery, No. 115, Łódź, 1999, pp.29-36


 3. M.Karcz,
  Studium projektowe turbiny izobutanowej dla binarnej silowni geotermalnej,
  Zeszyty Naukowe IMP PAN 500/1459/1999 (1999) 1-45 (in Polish)
 1. J.Badur, M.Banaszkiewicz,
  A model of two-phase flow with relaxation gradient microstructure,
  3rd International Conference on Multiphase Flow, ICMF'98, Lyon, France, 8-12 June, 1998


 2. J.Badur, M.Banaszkiewicz,
  Application of Korteweg's capillary stress tensor in momentum balance for flashing flow,
  Archives of Thermodynamics 19 (1998) 61-85
DO GÓRY