PL
EN

Produkcja biodiesla z odpadów i biomasy

Biomasa stanowi podstawowe źródło energii odnawialnej w Polsce. W Zakładzie prowadzone są prace nad przetwarzaniem biomasy w paliwa gazowe i ciekłe. Wraz z grupą Adama Ceniana zbudowano stanowisko badawcze do termicznej depolimeryzacji biomasy. Składa się ono z reaktora wysokociśnieniowego, grzałki, systemu regulacji i zestawu pomiarowego. Na stanowisku będą przetwarzane mokre odpady i biomasa w pełni wartościowy biodiesel. W warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia następuje pękanie wiązań długich łańcuchów chemicznych i powstawanie prostszych związków chemicznych. Trwający kilka minut proces w reaktorze zastępuje ciągnące się miliony lat procesy w skorupie ziemskiej. Ze stałego surowca będzie produkowane ciekłe i gazowe paliwo.

 

badania   badania

Eksperymentalne stanowisko do depolimeryzacji biomasy.

 

DO GÓRY