PL
EN

Przepływy z reakcjami

W ramach prac zakładu analizowano obiegi termodynamiczne z turbiną gazową i wysokotemperaturowym ogniwem paliwowym typu SOFC. Grupa posiada szeroki zakres wiedzy z dziedziny termodynamiki, mechaniki płynów i chemii. Jednym z tematów prac są przepływy z reakcjami chemicznymi. Posiadamy doświadczenie w zakresie obliczeń numerycznych zarówno stanów równowagowych układów wieloskładnikowych, jak i tych związanych z kinetyką reakcji chemicznych. Na potrzeby własne stworzyliśmy program w języku FORTRAN 90 do wyznaczania składu i własności mieszaniny gazów w stanie równowagi termochemicznej bazujący na minimalizacji funkcji Gibbsa. Analizuje się również zagadnienia kinetyki spalania gazu, oparte na rozwiązaniach zagadnień układów równań różniczkowych zwyczajnych metodą Runge’go-Kutty. Obecnie w zakładzie prowadzimy prace dotyczące tworzenia własnego programu do obliczeń cieplno-przepływowych kotła opalanego biomasą i biogazem, powyższe zadania tworzą jego część.

 

a)badania   b)badania

Skład gazów uwolnionych w procesie pirolizy: a) węgla, b) szyszek sosny.

 

DO GÓRY