PL
EN

DSC – Różnicowy Kalorymetr Skaningowy

q2000

 • Pomiar temperatur i ciepła przemian fazowych i reakcji chemicznej    
 • Oznaczanie składu chemicznego i czystości  - temperatura topnienia
 • Wyznaczanie ciepła właściwego substancji    
 • Wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji  - rozkładu, utleniania
 • Wyznaczanie temperatury zeszklenia
 • zakres temperatur od -40 °C do 450 °C
 • szybkości zmian: 1 - 100 °C/min
 • wielkość odważanej próbki 1-10mg

TGA - Analizator termograwimetryczny

std-q600

 • Stabilność  termiczna
 • Temperatura rozkładu
 • Kinetyka procesu rozkładu
 • Temperatura Curie
 • Zawartość wilgoci
 • Zawartość substancji organicznych
 • Odporność na utlenianie - z zastosowaniem tlenu
 • zakres temperatur od 25 °C do 1500 °C
 • szybkości zmian: 1 - 100 °C/min
 • wielkość odważanej próbki 1-25mg

Spektrometr FTIR - Nicolet iS10

 • Badanie kinetyki procesów z zastosowaniem kuwet przepływowych np. sprzężenie termowagi (TGA) z FTIR, umożliwia identyfikację powstających produktów rozkładu
 • Identyfikacja gazów, cieczy, ciał stałych
 • Określanie czystości substancji
 • Analiza głównie jakościowa ale możliwa także ilościowa

fitr


Urządzenie wyposażone w dodatkowe przystawki:

 • ATR- Spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni
 • Przystawkę rozproszeniową (do ciał stałych)
 • Kuwetę gazową o krótkiej drodze optycznej
 • Kuwetę gazową o długości 8m regulowaną
 • Interfejs TGA-IR

 

WD-XRF - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali

s8-tiger

 • Analizy składu pierwiastkowego próbek stałych  i ciekłych
 • Pierwiastki od sodu do uranu w zakresie stężeń od poziomu ppm do 100%
 • Nie niszcząca
 • Nie wymaga specjalnego przygotowania próbki
 • Analiza ilościowa i jakościowa

Analizator elementarny - FLASH 2000

flash2000

 • Oznaczanie pierwiastków: C, H, N, S, O
 • W próbkach ciekłych i stałych w tym (biomasa, olej, woda, metale, katalizatory)
 • Oznaczanie TOC

Mikrowaga

waga

 • Nośność maksymalna - 6,1 g
 • Odczyt - 0.001 mg

Spektrofotometr UV-VIS ze sferą całkującą Evolution 220

evolution220

 • Zakres: 190 - 1100 nm
 • Lampa ksenonowa
 • Zmienna szczelina: 1,0 - 2,0 nm
 • AFBG - system skupienia wiązki
 • Wyposażony w przystawkę odbiciową do badania próbek stałych

Młynki

mlynek2mlynek1

 1. Młynek odśrodkowy - rozdrabnianie poniżej 0,2 mm
 2. Młynek nożowy

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY