PL
EN

Oferta dla Przemysłu

 1. Modelowanie i analiza pracy wysoko-temperaturowego reaktora zgazowującego na biomasę i odpady.
 2. Analiza procesu spalania mieszanki węgla i biomasy w kotle energetycznym.
 3. Obliczanie instalacji odsiarczania spalin w kotle.
 4. Projektowanie kotłów małej mocy na biomasę.


Analizy chemiczne:

 1. analiza elementarna (zawartość procentowa pierwiastków: C, H, N, S, O)
 2. analiza pierwiastkowa (od sodu do uranu) z wykorzystaniem WD-XRF
 3. analiza stabilności termicznej sprzężonej ze spektroskopią w podczerwieni (TGA-IR)
 4. oznaczanie składu mieszanin gazowych GC
 5. badania spektrofotometrem UV-VIS proszków i cieczy
 6. analizę składu biogazu GC-FID-TCD
 7. analizę składu cieczy z zastosowaniem GC-MS
 8. oznaczanie zawartości wody w biomasie, olejach, paliwach (wagosuszarka/ Karl Fischer)
 9. badania z zastosowaniem spektroskopu podczerwieni (przystawki: ATR, rozproszeniowa, kuwety gazowe, kuwety cieczowe)
 10. właściwości paliwowe (wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość części palnych, wilgotność i inne)

 

 

DO GÓRY