PL
EN

Publikacje

Artykuły:

1. Kluska J., Turzyński T., Kardaś D.,

Experimental tests of co-combustion of pelletized leather tannery wastes and hardwood pellets,

Waste Management, (2018), Volume 79, pages 22-29.

2. Polesek-Karczewska S., Turzyński T., Kardaś D., Heda Ł.,

Front velocity in the combustion of blends of poultry litter with straw,

Fuel Processing Technology, (2018), Volume 176, pages 301-315.

3. Kluska J., Ronewicz K., Kardaś D.,

Characteristics of single wood particle pyrolysis using particle image velocimetry,

Archives of thermodynamics, Vol. 39(2018), No. 2, 3–13.

4. Boczkaj G., Gągol G., Klein M., Przyjazny A.,

Effective method of treatment of effluents from production of bitumens under basic pH conditions using hydrodynamic cavitation aided by external oxidants,

Ultrasonics - Sonochemistry 40 (2018) 969–979 ISSN 1350-4177.

 

 

Artykuły:

1. Kazimierski P., Kardaś D.,

Influence of Temperature on Composition of Wood Pyrolysis Products,

Drvna Industrija, (2017), 68 (4) 307-313.

2. Zedler Ł., Przybysz M., Klein M., Reza Saeb M., Formela K., 

Processing, physico-mechanical and thermal properties of reclaimed GTR and NBR/reclaimed GTR blends as function of various additives,

Polymer Degradation and Stability, 143, (2017), 186-195.

3. Januszewicz K., Klein M., Klugmann-Radziemska E., Kardaś D.,

Thermogravimetric analysis/pyrolysis of used tyres and waste rubber,

Physicochemical Problems of Mineral Processing (2017);53(2):802–811.

4. Polesek-Karczewska S.,

Estimation of the structure-related share of radiation heat transfer in a carbonised packed coal bed,

Fuel 195 (2017), 243-252.

5. Ronewicz K., Kluska J., Heda Ł., Kardaś D., 

Chemical and Physical Properties of Pine Wood during Pyrolysis.,

Drvna Industrija, (2017), 68, 29-63.

6. Kazimierski P., Kluska J., Ochnio M., Tiutiurski P., Kardaś D.,

Charakterystyka porównawcza zgazowania drewna bukowego i RDF w reaktorze przeciwprądowym,

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2017), 56, 2, 38-40.

Artykuły:

1. Kluska J., Kardaś D., Heda Ł., Szumowski M.,Szuszkiewicz J.,

Thermal and chemical effects of turkey feathers pyrolysis, 

Waste Management, Volume 49, (2016), Pages 411-419.

2. Formela K., Wołosiak M., Klein M., Wang S., 

Characterization of volatile compounds, structural, thermal and physico-mechanical properties of cross-linked polyethylene foams degraded thermo-mechanically at variable times,

Polymer Degradation and Stability, 134, (2016), 383-393.

3. Kazimierski P., Kardaś D.,

Wpływ temperatury na bilans węgla, wodoru oraz azotu w produktach pirolizy odpadowych zrębek brzozowych,

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2016), 55, 3, 097-099.

4. Hejna A., Kopczynska M., Kozlowska U., Klein M., Kosmela P., Piszczyk, 

Foamed polyurethane composites with different types of ash - morphological, mechanical and thermal behavior assessments,

Cellular Polymers Volume: 35 Issue No: No.6 p.287-308 

Monografie:

1. Kardaś Dariusz, Turzyński Tomasz, Ronewicz Karol,

Procesy spalania i wymiany ciepła w kotłach na biomasę, 

Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk, 2015, ISBN 978-83-88237-47-8 

2. Jacek Kluska, Dariusz Kardaś,

Zgazowanie biomasy w reaktorze współprądowym,

Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk, 2015, ISBN 978-83-88237-49-2 


Artykuły:

1. Kardaś D., Polesek-Karczewska S., Ciżmiński P., Stelmach S.,

Prediction of coking dynamics for wet coal charge, 

Chem. Proc. Eng., (2015), 36 (3), 291-303.

2. Sosnowska M., Dudyński M., Kardaś D., Klein M., Kwiatkowski K. 

Formation of fireside deposits in feather gasification and heat recovery systems — An industrial case study,

Fuel Processing Technology, 139, (2015) 8 – 14.

3. Polesek-Karczewska S., Kardaś D., Ciżmiński P., Mertas B.,

Three phase transient model of wet coal pyrolysis,

J. Anal. Appl. Pyrol., (2015), 113, 259-265.

4. Polesek-Karczewska S., Kardaś D.,

Prediction of thermal behavior of pyrolyzed wet biomass by means of model with inner wood structure,

J. Therm. Sci., (2015), 24, 82-89.

5. Ciżmiński P., Polesek-Karczewska S., Kardaś D., 

Modeling of drying and pyrolysis in a gasifier during the startup phase,

Trans. IFFM, (2015), 128, 73-83. 

 

Monografie:

1. Kardaś Dariusz, Turzyński Tomasz, Wardach-Święcicka Izabela, Ronewicz Karol,

Spalanie i wymiana ciepła w olejowym kotle na biomasę

ISBN: 978-83-88237-33-1, wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2014 

2. Kardaś Dariusz, Kluska Jacek, Klein Marek, Heda Łukasz, Kazimierski Paweł,

Teoretyczne i eksperymentalne aspekty pirolizy drewna i odpadów,

Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014 

3. Kardaś Dariusz, Kluska Jacek, Polesek-Karczewska Sylwia,

Wprowadzenie do zagadnień zgazowania biomasy,

wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2014

 

Artykuły:

1. Kluska J., Klein M., Kazimierski P., Kardaś D.,

Pyrolysis of biomass and refuse-derived fuel performance in laboratory scale batch reactor

Archives of Thermodynamics, (2014),vol. 35, str.141-152

 

Wystąpienia konferencyjne:

1. S. Polesek-Karczewska, D. Kardaś, P. Ciżmiński, 

Thermal and flow Behaviour of Reacting Porous Bed,

Colloquium FLUID DYNAMICS 2014, 22-24 October 2014, Prague, Czech Republic.

2. P. Ciżmiński, S. Polesek-Karczewska, D. Kardaś, B. Mertas, 

Cieplno-przepływowy model karbonizacji suchego węgla

XXII Zjazd Termodynamików, 23-26.09.2014, Polańczyk. 

3. S. Polesek-Karczewska, D. Kardaś, P. Ciżmiński, B. Mertas, 

Three phase transient model of wet coal pyrolysis

20th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, 19-23 May 2014, Birmingham, UK. 

4. Jacek Kluska, 

Thermal and chemical effects of turkey feathers pyrolysis

20th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, 19-23 May 2014, Birmingham, UK.  

5. D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, J. Kluska, Ł. Heda,

Theoretical and experimental studies of wet biomass gasification in the small scale downdraft reactor

REGATEC 2014, 1st International Conference on Renewable Gas Energy Technology, 22-23 May 2014, Malmo, Sweden. 

 

 1. S. Polesek-Karczewska, D. Kardaś, I. Wardach-Święcicka, A.Grucelski, S. Stelmach,
  Transient one-dimensional model of coal carbonization in a stagnant packed bed,
  Archives of Thermodynamics, 2013, Vol. 34, No. 2, pp. 39-51.
 2. K. Ronewicz, T. Turzyński, D. Kardaś,
  Design and distribution of air nozzles In the biomass boiler assembly,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery No 125 (2013), 13-28.
 3. T. Turzyński, D. Kardaś,
  Experimental research on helical coil biomass boiler with oil as a heating fluid,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery No 125 (2013), 55-65.
 4. Wardach-Święcicka I., Kardaś D.,
  Modeling of heat and mass transfer during thermal decomposition of a single solid fuel particle,
  Archives of Thermodynamics, Vol.34, 2013, No.2, pp.53-71, Wydawnictwo IMP PAN, ISSN 1231-0956
 1. K. Ronewicz, T. Turzyński, D. Kardaś,
  Modelowanie procesów przepływowych i wymiany ciepła w kotle rusztowym na biomasę,
  Archiwum Spalania Vol. 12 (2012) Nr 3, str. 101-108, ISSN 1641-8549
 2. Klein Marek, Kazimierski Paweł, Kluska Jacek, Kardaś Dariusz,
  Przebieg i analiza produktów wolnej i szybkiej pirolizy biomasy,
  W : Ekoenergetyka - biogaz. - Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, red. nauk. A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch. - Gdańsk : GSW, 2012. - S. 96-104. - ISBN 978-83-89762-41-2
 3. Klein Marek, Klein Maciek, Kluska Jacek, Kardaś Dariusz,
  Analiza porównawcza olejów z pirolizy opon oraz pirolizy biomasy, pod względem użyteczności jako paliwa,
  W : Ekoenergetyka - biogaz. - Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego / red. nauk. A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch. - Gdańsk : GSW, 2012. - S. 104-111. - ISBN 978-83-89762-41-2
 4. Wardach-Święcicka I., Kardaś D., Pozorski J,
  Modelling of interactions between variable mass and density solid particles and swirling gas steam,
  13th European Turbulence Conference (ETC13): Reacting, Compressible, Multi-phase and Cryogenic Flows, IOP PUBLISHING LTD, Journal of Physics Conference Series, vol. 318, 2011, 13/11, ETC13,12-15.09-2011, Warsaw, Published online; 22.12.2011, ISSN 1742-6596.
 5. Wardach-Święcicka I., Kardaś D.,
  Modeling of combustion process in pulverized coal burner, Thermodynamcs in Science and Technology,
  Proceedings of the 1st International Congress of Thermodynamics, Poznań University of Technology, Poznań, 4–7.09.2011, Part 2, pp. 982-990.
 6. Wardach-Święcicka I., Kardaś D.,
  Modeling of solid fuel particles combustion,
  Proceedings of the 7th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Palermo, Italy, 24-27.09.2012, pp.: 769-772, ISBN 978-1-56700-301-7 (short paper) and  Proceedings on CD (full paper).
 1. S. Stelmach, D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska,
  Eksperymentalna weryfikacja niefourierowskiego modelu transportu ciepła w koksowanym wsadzie węglowym,
  Karbo 3/2011, 156-165.
 2. Marek Klein, Jacek Kluska, Sebastian Misiuk, Dariusz Kardaś,
  Przebieg i produkty procesu pirolizy wybranych tworzyw sztucznych w reaktorze ciśnieniowym,
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna. - 2011, nr 5, s. 54-55 : 6 rys., 2 tab. - Bibliogr. 4 poz. - ISSN 0368-0827
 3. J. Kluska, M. Klein, D. Kardaś,
  Thermochemical analysis of biomass gasification In fixed bed gasifier,
  International Conference on Carbon Reduction Technologies, 19-22.09.2011. ISBN  978-83-61506-06-5
 4. Wardach-Święcicka I., Kardaś D,
  Modeling of single solid fuel particle combustion in a free stream flue gases,
  XIX Polish National Fluid Dynamics Conference KKMP2010, Poznań University of Technology, Poznań, 5-9.09.2010, Poland, electronic proceedings.
 1. D. Kardaś, 2010,
  Modelowanie procesów cieplno-przepływowych w kotłach energetycznych,
  Zeszyt Naukowy IMP PAN, Nr 553/1512/2010, 2010.
 2. T. Lewandowski, T.Ochrymiuk, J.Czerwińska, 2010,
  Modeling of heat transfer in microchannel gas flow,
  Journal of Heat Transfer, vol.132, 2010.
 3. I. Wardach-Święcicka, D. Kardaś, 2010,
  Modeling of single solid fuel particle combustion in a free stream flue gases,
  Proc. The 19th Polish National Fluid Dynamics Conference KKMP2010, 05-09 September 2010.
 4. D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, 2010,
  Simulation of heat and mass transfer in a retort biomass burner,
  Chemical and Process Engineering, 2010, vol.31, pp.753-765.
 5. Wardach I., Cenian A., 2010,
  Odpady biodegradowalne w Województwie Pomorskim, Ekoenergetyka – zagadnienie technologii, ochrony środowiska i ekonomiki,
  Materiały konferencyjne Międzynarodowego Spotkania Klastrów Ekoenergeycznych, 10-12.05.2010, IMP PAN Gdańsk, str. 195-223.
 6. J. Kluska, D. Kardaś, 2010,
  Modeling of chemical and physical processes in reactive porous bed,
  Copernican Letters 1 (2010) 126-134; ISSN 2082 968X

1.

D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, B. Mertas, 2009,
Modelowanie rozkładu temperatury w piecu koksowniczym,
KARBO, 3/2009, 2009, 151-155.

1.

D. Kardaś, T. Kamiński, 2008,
Modelowanie numeryczne korozji siarkowej w komorze spalania kotła pyłowego,
Archiwum Spalania, 8(1-2): 63-71.

2.

D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, I. Wardach, T. Kamiński, T. Ochrymiuk, 2008,
Transient one dimensional modelling of pyrolysis and combustion processes of biomass and coal,
Proc. 8TH EUROPEAN CONFERENCE ON INDUSTRIAL FURNACES AND BOILERS (INFUB-8), Vilamoura - Algarve, Portugal, 25-28 March 2008.

3.

D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, I. Wardach, T. Kamiński, T. Ochrymiuk, 2008,
Transient one-dimensional modelling of pyrolysis and combustion processes of biomass and coal,
Proc. of the 8th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers INFUB-08, 25-28 March 2008, D. Pedro Golf Resort, Vilamoura, Portugal, ISBN 978-972-99309-3-5.

4.

D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, 2008,
Wavy character of heat transport in two-component medium,
"Termodynamika w nauce i gospodarce", Tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, ISBN 987-83-7493-406-0, 483-488.

5.

S. Polesek-Karczewska, I. Wardach, L. Ossowski, D. Kardaś, 2008,
Practical and theoretical aspects of coal and biomass co-firing in steam power boiler,
Oils & Fuels for Sustainable Development AUZO 2008, 8-11 September 2008, will be published in conference proceedings.

6.

D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, 2008,
Hyperbolic model of heat transport in coke chamber,
IFFM Report, Gdańsk, No. 257/2008.

7.

S. Polesek-Karczewska, 2008,
Comparative analysis of devolatilization kinetics of different types of biomass and fossil fuels,
IFFM Report, Gdańsk, No. 141/2008.

8.

I. Wardach, S. Polesek-Karczewska, 2008,
Analysis of devolatilizition and combustion processes of biomass/coal blends in large scale boiler,
IFFM Report, Gdańsk, No. 127/2008.

9.

T. Kamiński, S. Polesek-Karczewska, D. Kardaś, I. Wardach, S. Bykuć, 2008,
A concept of laboratory boiler test-stand - determination of the goal, range and expected results of research,
IFFM Report, Gdańsk, No. 41/2008.

10.

T. Ochrymiuk, I. Wardach, 2008,
Numerical modelling of low-oxygen combustion of biomass: FLUENT package and chemical equilibrium state approach, In Polish,
EKO-ENERGIA I.1.5, IMP PAN, nr arch. 137/08.

11.

I. Wardach, 2008,
Calculation of composition of biogas mixture in thermodynamic equilibrium state,
"Termodynamika w nauce i gospodarce", Tom II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, ISBN 987-83-7493-406-0, 530-535.

12.

D. Kardaś, R. Kwidzyński, 2008,
Modelowanie numeryczne sprzężonych pól jedno- i dwufazowych w kontekście wymiany ciepła w kotłach na biomase,
EKO-ENERGIA I.1.5, IMP PAN, No. 465/2008.

13.

D. Kardaś, T. Kamiński, 2008,
Numerical modelling of sulphur corrosion in the combustion chamber,
IMP PAN, No. 438/2008.

14.

D. Kardaś, J. Pozorski, 2008,
Przepływ z polem temperatury w ośrodku porowatym - analiza CFD i model relaksacyjny,
IMP PAN, No. 374/2008.

15.

D. Kardaś, 2008,
Równanie stanu w warunkach nierównowagi termodynamicznej dla modelu płynu z lepkim ciśnieniem objętościowym,
IMP PAN, No. 310/2008.

16.

D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, 2008,
Hiperboliczny model transportu ciepła w komorze koksowniczej,
IMP PAN, No. 257/2008.

17.

D. Kardaś, T. Kamiński, 2008,
Analiza emisji pyłów i gazów z kotłów i pieców małej mocy zasilanych biomasą,
EKO-ENERGIA I.1.5, IMP PAN, No. 246/2008.

18.

D. Kardaś, A. Cenian, W. Cenian, W. Lewandowski, T. Zimiński, L. Meyer, 2008,
Stanowisko do badań termicznej depolimeryzacji,
EKO-ENERGIA I.1.5, IMP PAN, No. 242/2008.

19.

D. Kardaś, T. Kamiński, 2008,
Analiza stanu ekranow pod względem korozji w kotłach nr 10, 9, 7, 5 w EC Gdańsk oraz 7 i 6 w EC Gdynia w 2007 r.,
EKO-ENERGIA I.1.5, IMP PAN, No. 155/2008.

20.

D. Kardaś, 2008,
Termodynamiczna analiza procesu pirolizy węgla i biomasy,
EKO-ENERGIA I.1.5, IMP PAN, No. 140/2008.

21.

D. Kardaś, A. Cenian, W. Cenian, L. Meyer, T. Zimiński, 2008,
Reaktor do badań eksperymentalnych termicznej depolaryzacji (TDP) - wstępne badaia,
EKO-ENERGIA I.1.5, IMP PAN, No. 125/2008.

22.

D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, I. Wardach, T. Kamiński, T. Ochrymiuk, 2008,
Opis i modelowanie numeryczne spalania biomasy,
EKO-ENERGIA I.1.5, IMP PAN, No. 113/2008.

23.

D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, I. Wardach, T. Kamiński, S. Bykuć, 2008,
Opracowanie koncepcji badawczego stanowiska kotłowego wraz z określeniem celu, zakresu i prognozowanych wyników badań,
EKO-ENERGIA I.1.5, IMP PAN, No. 41/2008.1.

D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, 2007,
Description and modelling of transient biocarbonization process in one-dimensional biomass packed bed,
IFFM Report, Gdańsk, No. 7648/2007.

2.

D. Kardaś, I. Wardach, 2007,
Detailed description of kinetics of gaseous chemical reactions during combustion and gasification of biomass,
EKO-ENERGIA I.1.5, IMP PAN, No. 7687/07.

3.

D. Kardaś, Ochrymiuk Tomasz, 2007,
Podstawy modelowania procesu koksowania węgla w złożu,
IMP PAN, No. 7706-2007.

1.

Kardaś D., S. Golec, 2005,
Flow Characteristics of a Low NOx Emission Burner,
Task Quarterly, 9(1): 65-79.

1.

S. Polesek-Karczewska,
Effective thermal conductivity of packed beds of spheres in transient heat transfer,
Heat and Mass Transfer, Vol. 39 (2003), 375-380.

2.

S. Polesek-Karczewska,
The effect of boundary conditions on effective thermal conductivity of heterogeneous materials in transient state,
Archives of Thermodynamics, Vol. 24 (2003), 3-13.

3.

S. Polesek-Karczewska,
Experimental research on transient heat transfer in packed beds of steel spheres,
Advances in Heat Transfer Engineering, Proceedings of 4th Baltic Heat Transfer Conference, August 2003, Lithuania, 573-578.

DO GÓRY