PL
EN

Obrona doktoratu Przemysława Ciżmińskiego

Dnia 3.07.2018 r. w Audytorium IMP PAN odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Ciżmińskiego pt. „Modelowanie niestacjonarnych procesów wymiany ciepła i masy w grawitacyjnym reaktorze zgazowującym paliwo stałe”.

Promotorem pracy był dr hab. inż. Dariusz Kardaś, prof. IMP PAN, promotorem pomocniczym dr inż. Sylwia Polesek-Karczewska z IMP PAN, natomiast recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. inż.  Jerzy Stąsiek z Politechniki Gdańskiej i dr hab. inż. Rafał Kobyłecki z Politechniki Częstochowskiej.

Obrona zakończyła się niejawnym posiedzeniem komisji przewodu, na którym członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem obrony. Dnia 20.11.2018 r. Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego w Gdańsku nadała mgr. inż. Przemysławowi Ciżmińskiemu stopień naukowy doktora w dyscyplinie mechanika.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY