PL
EN

Obrona doktoratu Tomasza Turzyńskiego

Dnia 10.12.2019 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej doktoranta mgr. inż. Tomasza Turzyńskiego pt. „Efektywne spalanie biomasy i wymiana ciepła w kotle mikrosiłowni ORC”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Dariusz Kardaś, prof. IMP PAN, zaś recenzentami rozprawy byli dr hab. inż.  Tomasz Jaworski, Politechnika Śląska w Gliwicach i dr hab. inż. Jarosław Zuwała, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Obronę zwieńczyło posiedzenie komisji przewodu, na którym członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem obrony. Dnia 17.12.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego w Gdańsku nadała mgr. inż. Tomaszowi Turzyńskiemu stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, w specjalności termodynamika techniczna.

Prezentacja rozprawy

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY