PL
EN

Semianrium wyjazdowe Krasne-Szczuki

W dniach 29 i 30 czerwca 2015 r. odbyło się wyjazdowe seminarium Zakładu.

Jego pierwsza część odbyła się w Muzeum Krasińskich w Krasnem w zabytkowej wieży ciśnień. Przewodniczącą sesji była Sylwia Polesek-Karczewska. Jako pierwszy Przemysław Ciżmiński przedstawił referat dotyczący procesów numerycznego modelowania zgazowania biomasy i koksowania węgla. Na początku zaprezentował wyniki transportu ciepła i masy w nieruchomym złożu, a następnie omówił założenia i równania bilansowe w grawitacyjnym reaktorze zgazowującym.

Przemysław Ciżmiński podczas prezentacji

Przemysław Ciżmiński podczas prezentacji

Kolejnym prelegentem był Paweł Tiutiurski, który przedstawiał wyniki modelowania przepływu dwufazowego w komorze łożyskowej silnika lotniczego. Ponieważ obliczenia uzyskane metodami eulerowskimi charakteryzowały się dużą dyfuzją, z tego powodu do badań grubości filmu zastosowano podejście mieszane. Przepływ powietrza rozwiązywany jest we współrzędnych eulerowskich, zaś ruch oleju i grubość filmu olejowego wyznacza się metodą Lagrange’a.

Paweł Tiutiurski w trakcie prezentacji w maleńkiej sali kanferencyjnej w wieży ciśnień w Muzeum Krasińskich

Paweł Tiutiurski w trakcie prezentacji w maleńkiej sali
konferencyjnej w wieży ciśnień w Muzeum Krasińskich

W trakcie seminarium wyjazdowego Dariusz Kardaś mówił o życiu i dziedzictwie Marii Skłodowskiej-Curie. Dwukrotna noblistka pracowała jako guwernantka w dworze Żórawskich w Szczukach, znajdującym się 2 km od Krasnego pomiędzy styczniem 1886 r. a czerwcem 1889 roku. W Szczukach Maria Skłodowska poznała Kazimierza Żórawskiego, swoją pierwszą miłość. Szczuki to szczególne miejsce na mapie nauki polskiej, bo właśnie tam spotkała się dwójka bardzo młodych i wybitnych polskich naukowców.

Podczas seminarium

Podczas seminarium

W dalszej części wizyty zwiedzano Muzeum Krasińskich i zabytkowy, bardzo ładny kościół p.w. św. Jana Chrzciciela. W podziemiach kościoła znajdują się grobowce przywódcy Konfederacji Barskiej biskupa Adama Krasińskiego, wybitnego działacza gospodarczego w XIX w., Ludwika Krasińskiego oraz jego żony Elizy z Branickich Krasińskiej.

O dziejach rodu Krasińskich opowiadał Dariusz Załuski

O dziejach rodu Krasińskich opowiadał Dariusz Załuski

W katakumbach kościoła w Krasnem

W katakumbach kościoła w Krasnem

Zakład podczas dyskusji na temat: Metody eksperymentalne i modelowanie numeryczne. Razem czy osobno?

Zakład podczas dyskusji na temat:
Metody eksperymentalne i modelowanie numeryczne. Razem czy osobno?

 

W miejscu odpoczynku w Lipie rozegrano mecz piłkarski.

Atakują Karol Ronewicz i Łukasz Heda, broni się Paweł Kazimierski

Atakują Karol Ronewicz i Łukasz Heda, broni się Paweł Kazimierski

Ostatnim miejscem podróży była Polska Kępa koło Drążdżewa Nowego, miejsce bitwy z 1863 r.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY