PL
EN

Badania nieniszczące i technika laserowa w ochronie dóbr kultury

Specjalistyczne badania oraz prace konserwatorskie i dokumentacja obiektów zabytkowych przy użyciu nowoczesnych technik spektroskopowych i/lub analizy powierzchni (LIPS, LIF, DRIFT, kolorymetria, Raman, XRF oraz AFM, SEM, TEM) prowadzone są zgodne ze światowymi kierunkami w dziedzinie i obejmują:

  • analizy materiałów historycznych (polichromie, wymalowania, pigmenty, materiały podłoża, warstwy zanieczyszczeń, etc.) w projektach konserwacji oraz dla potrzeb badań naukowych,
  • analizy spektroskopowe materiału podłoża (nośnika) oraz pigmentów, zanieczyszczeń i uszkodzeń biologicznych, uzupełniające dokumentację cyfrowych kopii zabytków piśmiennictwa,
  • diagnostykę nieniszczącą, w celu bieżącego monitorowania wpływu warunków środowiskowych na stan obiektów, oraz planowania interwencji konserwatorskich,
  • badania pochodzenia i oryginalności obiektów, materiałów, procesów degradacji (w tym biologicznej, fotochemicznej), oraz wpływu czynników zewnętrznych na starzenie substancji historycznej,
  • badania wpływu parametrów laserowej ablacji (oczyszczanie laserowe) oraz stosowania powłok ochronnych, na stan obiektów: efekty długoczasowe (post-processing effects, odbarwienia).

Badania są finansowane w ramach projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych we wspólnotowym programie COST.

Zobacz także - Konserwacja »

DO GÓRY