PL
EN

Wysokiej jakości powłoki i struktury wielofunkcyjne

Przedmiotem prowadzonych na poziomie krajowym i międzynarodowym eksperymentalnych i teoretycznych badań są wielowarstwowe powłoki ochronne, wykonywane poprzez laserowe napawanie proszków stopów metali i/lub dyspergowanie proszków ceramicznych, do zastosowań w ekstremalnych warunkach pracy (np. na łopatki turbin parowych i łożyska itp.). Zjawiska związane z procesem wykonywania powłoki (naprężenia cieplne, mikropęknięcia) są modelowane numerycznie przy użyciu metody elementów skończonych. Powłoki/struktury są wykonywane w laboratorium zakładu - Stanowisko doświadczalne do nanoszenia powłok ochronnych.

Ich właściwości są analizowane przy użyciu mikroskopów optycznych i skaningowych (SEM), technik analizy powierzchni, składu chemicznego oraz technik spektroskopowych. Ponadto wykonywane są badania metalograficzne, odporności na korozję i ścieralność.

DO GÓRY