PL
EN

Laboratorium

1. Badania spektroskopowe i ablacja

Stanowiska do badań spektroskopowych i ablacji z wysoką próżnią (1x10-8 Tr), aparaturą kriogeniczną (10 K) i diagnostyką spektroskopową słabych sygnałów z rozdzielczością czasową oraz laserem impulsowym Nd:YAG i/lub barwnikowym.

 lab   lab

Układ stanowisk do technik PLD i PLA oraz zdjęcie jednej z komór próżniowych

więcej »

2. Nieniszcząca analiza spektroskopowa

Stanowiska do nieniszczącej analizy spektroskopowej oraz powierzchni oraz laserowego oczyszczania obiektów zabytkowych:

1. Analiza pierwiastkowa

lab

Spektrometr XRF

Przenośne urządzenie umożliwia nieniszczącą i szybką analizę pierwiastkową dowolnej substancji nieorganicznej bez względu na stan skupienia, bezpośrednio na obiekcie, bez konieczności pobierania próbek do analizy.

2. Laserowe oczyszczanie

lab

 • urządzenie do czyszczenia laserowego LASERBLAST 500 z laserem impulsowym Nd:YAG o mocy średniej 20 W
 • urządzenie do czyszczenia laserowego LASERBLAST 1000 z laserem impulsowym Nd:YAG o mocy średniej 40 W

Zestawy "LaserBlast" to urządzenia transportowalne - mogą być używane w muzeum, na otwartym terenie, również na rusztowaniach.

3. Digitalizacja, skanowanie 3D

l

Skaner laserowy 3D Konica Minolta VI-9i

Skaner laserowy 3D umożliwia opracowanie dokumentacji kształtu, w tym także dla celów rekonstrukcji lub odbudowy.

więcej »

3. Nanoszenie powłok ochronnych

Stanowisko doświadczalne do nanoszenia powłok ochronnych i szybkiego prototypowania metodą laserowego napawania

Stanowisko składa się z:

 • lasera technologicznego CO2 MLT 2500 z numerycznie sterowanym stołem XYZ oraz obrotnicą i pirometrem,
 • dysz proszkowych: zespolonej z głowicą laserową oraz autonomicznej, zapewniających jednorodne podawanie proszku, odpowiednio współosiowe z wiązką laserową lub nachylone do niej pod obieralnym kątem. Dodatkowe strumienie gazu (Ar) służą ochronie optyki skupiającej oraz zapobiegają powstawaniu tlenków i/lub zanieczyszczeń.

więcej »

4. Pozostałe wyposażenie

 • źródła laserowe o pracy ciągłej bądź impulsowej (266, 355, 532, 1064, 10600 nm, laser barwnikowy), niektóre wyposażone w drogi optyczne i manipulatory (CNC)
 • układy doświadczalne do detekcji, analizy i wizualizacji sygnałów promieniowania w zakresie rentgenowskim oraz UV-VIS-NIR-IR
 • spektrografy
 • instrumenty optyczne i urządzenia do zapisu/przetwarzania sygnału (np. kamery optyczne, CCD, ICCD, czujniki IR)
 • szybki pirometr do badań źródeł ciepła
 • zestaw próżniowy (10-7 mbar) i kriogeniczny (10 K)
 • sieć komputerowa do zdalnego zbierania, przetwarzania i przechowywania danych
 • układ do diagnostyki parametrów promieniowania laserów CO2 dużej mocy »
DO GÓRY