PL
EN

Nanoszenie powłok ochronnych

Stanowisko doświadczalne do nanoszenia powłok ochronnych i szybkiego prototypowania metodą laserowego napawania

Stanowisko składa się z:

  • lasera technologicznego CO2 MLT 2500 z numerycznie sterowanym stołem XYZ oraz obrotnicą i pirometrem,
  • dysz proszkowych: zespolonej z głowicą laserową oraz autonomicznej, zapewniających jednorodne podawanie proszku, odpowiednio współosiowe z wiązką laserową lub nachylone do niej pod obieralnym kątem. Dodatkowe strumienie gazu (Ar) służą ochronie optyki skupiającej oraz zapobiegają powstawaniu tlenków i/lub zanieczyszczeń.

Stanowisko pozwala na:

  • napawanie powłok ochronnych na powierzchnie szczególnie narażone na ścieranie,

    lab   lab   lab

  • laserowe dyspergowanie proszków węglikowych w stopy metali miękkich (w celu zwiększenia ich odporności na ścieranie),
  • szybkie prototypowanie.

    lab   lab
DO GÓRY