PL
EN

Pozostałe Wyposażenie

Układ do diagnostyki parametrów promieniowania laserów CO2 dużej mocy
Urządzenie przeznaczone jest do rejestracji parametrów promieniowania lasera cw CO2 dużej mocy. Umożliwia ono pomiar przestrzennych rozkładów gęstości mocy w przekroju poprzecznym wiązek skupionych i nieskupionych o średnicach od 0,18 mm do 21 mm. Maksymalna gęstość mocy, która może być mierzona w ognisku wynosi 107 W/cm2. Urządzenie umożliwia także monitorowanie charakterystyk czasowych promieniowania poprzez rejestracje jednowymiarowych profili w wybranym przekroju wiązki. Opracowane oprogramowanie umożliwia dwu i trójwymiarową prezentację graficzną zarejestrowanych rozkładów gęstości mocy, w oparciu o które wyznacza się podstawowe parametry wiązki zgodnie ze standardami ISO.

DO GÓRY