PL
EN

Stanowiska do nieniszczącej analizy spektroskopowej

Stanowiska do nieniszczącej analizy spektroskopowej oraz powierzchni oraz laserowego oczyszczania obiektów zabytkowych

1. Analiza pierwiastkowa

Spektrometr XRF

Przenośne urządzenie umożliwia nieniszczącą i szybką analizę pierwiastkową dowolnej substancji nieorganicznej bez względu na stan skupienia, bezpośrednio na obiekcie, bez konieczności pobierania próbek do analizy. Wysoka czułość (60-150 ppm) umożliwia wykrycie i analizę śladowych ilości substancji obecnych na powierzchni badanego obiektu. Przy wykonywaniu pomiaru w atmosferze powietrza, zakres pomiarowy ograniczony jest do pierwiastków o liczbie atomowej Z > 18.

Przenośny spektrometr LIPS firmy AvaLIBS

Technika LIPS polega na wzbudzeniu plazmy na powierzchni badanego obiektu/próbki i rejestracji widma promieniowania rekombinacyjnego jonów i atomów. Identyfikacja linii widmowych w oparciu o biblioteki widm standardowych, umożliwia oznaczanie składu pierwiastkowego większości substancji. W przypadku obiektów o budowie warstwowej, przy stałym miejscu próbkowania, uzyskać można informację o składzie pierwiastkowym materiału w funkcji odległości od powierzchni (głębokości). Średnica powstałego krateru jest rzędu kilkudziesięciu mikrometrów - z tego względu badanie uznaje się za nie- lub mało- niszczące.

Spektrometr mikroramanowski Renishaw InVia

System o wysokiej czułości, z wbudowanym mikroskopem oraz źródłami laserowymi 514 oraz 785 nm, umożliwia oznaczanie i analizę składników materiałowych, głównie substancji mineralnych i organicznych, na podstawie widm charakterystycznych porównywanych z widmami referencyjnymi.

Stanowisko spektroskopowe UV - VIS

Stanowisko spektroskopowe UV - VIS z monochromatorem SR-303i oraz kamerą ICCD iStar DH 740
Zestaw umożliwia spektroskopię fluorescencyjną z rozdzielczością w czasie i pomiary bardzo słabych sygnałów. Razem z laserem impulsowym Nd:YAG może być również wykorzystany do analizy LIPS (patrz wyżej), o większej czułości w porównaniu z urządzeniem przenośnym AvaLIBS.

Spektrometr NIR

Spektrometr NIR wyposażony w źródło promieniowania ciągłego o temperaturze 3000 K oraz detektor PbS.
Zestaw umożliwia rejestrację widm absorpcji w zakresie NIR z rozdzielczością do 2 nm.

2. Laserowe oczyszczanie

  • Urządzenie do czyszczenia laserowego LASERBLAST 500 z laserem impulsowym Nd:YAG o mocy średniej 20 W
  • Urządzenie do czyszczenia laserowego LASERBLAST 1000 z laserem impulsowym Nd:YAG o mocy średniej 40 W

Zestawy "LaserBlast" to urządzenia transportowalne - mogą być używane w muzeum, na otwartym terenie, również na rusztowaniach. Wyposażenie w światłowód umożliwia pracę nawet w miejscach trudno dostępnych oraz konserwację i oczyszczanie obiektów o skomplikowanych kształtach i rozwiniętej powierzchni. Wiązka laserowa o jednorodnym natężeniu w przekroju poprzecznym ("top-hat") i kształcie kwadratu zapewnia maksymalną skuteczność i jednorodność oczyszczania.

lab

3. Digitalizacja, skanowanie 3D

Skaner laserowy 3D Konica Minolta VI-9i

Skaner laserowy 3D umożliwia opracowanie dokumentacji kształtu, w tym także dla celów rekonstrukcji lub odbudowy. Możliwe jest skanowanie różnych obiektów takich jak: rzeźby, reliefy, łopatki turbin, śruby okrętowe, itd. Dzięki zastosowaniu filtrów RGB zapisywany jest również kolor badanego obiektu.

l

Skaner do archiwaliów I2S

Umożliwia bezkontaktowe skanowanie wielkoformatowych map i dokumentów, w tym zabytków piśmiennictwa (starodruków, ksiąg) na nośnikach takich jak papier, pergamin, skóra, o formacie maksymalnym A1.

Zobacz także - Konserwacja »

DO GÓRY